nedelja, 5. julij 2015
POIŠČI

Izpiti za alpiniste 2007

Alpinistični nazivi

Nazivi v alpinizmu


Tečajnik

Postane vsak , ki izpolnjuje spodnje pogoje:
 • Vpis v alpinistično šolo v enem izmed alpinističnih kolektivov pri PZS
 • Član PZS
 • Starost vsaj 16.let
 • primerno zdravstveno stanje


Pripravnik

Postane vsak tečajnik, ki ima uspešno zaključeno alpinistično šolo (opravljen teoretični in praktični izpit pri alpinističnem kolektivu). Pripravnik mora imeti opravljeno določeno število vzponov, ki ga določi alpinistični kolektiv.


Alpinist

Postane vsak, ki izpolnjuje trenutno veljavne pogoje za opravljanje izpita za alpinista in uspešno opravi izpit za alpinista pred komisijo PZS.

Splošni pogoji:

 • član PZS
 • starost 18 let
 • najmanj 3 leta alpinističnega staža
 • v celoti izpolnjen obrazec "Prijava na izpit za naziv alpinist"
 • izjava kandidata o zdravstvenem stanju
 • potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika


Posebni pogoji:
 • najmanj 30 različnih kopnih (letnih) alpinističnih vzponov v najmanj dveh različnih gorstvih - od tega najmanj 5 vzponov višjih od 500 metrov (kot prvi ali izmenično v navezi) in najmanj 5 vzponov z oceno IV ali več (in višjih od 200 metrov oziroma najmanj 5 raztežajev) kot prvi ali izmenično v navezi
 • najmanj 15 različnih zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, turni smuki, ledni slapovi - vsaj 100 metrov) - od tega najmanj 5 smerikot prvi ali izmenično v navezi
 • najmanj 1 alpinistični vzpon (ali pristop) na vrh nad 3500 metrov


Alpinistični inštruktor

Postane vsak, ki izpolnjuje trenutno veljavne pogoje za opravljanje izpita za alpinističnega inštruktorja in uspešno opravi izpit za alpinističnega inštruktorja pred komisijo PZS.

Splošni pogoji za pristop k izpitu:

 • član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KA
 • končana najmanj 3 letna poklicna šola
 • starost 21 let
 • najmanj 2 leti staža kot alpinist (za 2013 se lahko prijavijo tisti, ki so opravili izpit za alpinista 2011 ali prej)
 • opravljeni vzponi z oceno V in višji od 500 m v zadnjih 3 letih
 • kandidat mora biti registriran alpinist pri Komisiji za alpinizem
 • v celoti izpolnjen obrazec "Prijava na seminar za naziv alpinistični inštruktor"
 • izjava kandidata o zdravstvenem stanju
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2015
AKTUALNO
03.07.2015
Odprava SMAR Choktoi 2015 odhaja v Karakorum
02.07.2015
Slovo od Marjana Manfrede - Marjona
30.06.2015
Težko pričakovane poletne novosti Planinske založbe PZS
KOLEDAR
07.07.2015
Vseslovenski tabor alpinističnih družin
Vsi dogodki
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna zveza Slovenije