Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
sreda, 3. junij 2015

Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem 2015

Zbor načelnikov je bil v sredo 03. junija 2015, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Kranj. sred13. marca 2013, ob 16.30 uri v prostorih Domžalskega doma v Domžalah.

Predstavitev prezentacije SMAR (Jasna Pečjak), ki je bila predstavljena na CAA v Bolzanu.

Predstavitev zavarovanja in članskih ugodnosti s poudarkom na zavarovanju za odprave (Damjan Omerzu).

Pravilnik KA PZS - čistopis

 Vabilo (217,91 Kb)
 Zapisnik (370,08 Kb)
 Prisotnost (783,24 Kb)

Gradivo:
 Poročilo o delu KA PZS 2014 (353,62 Kb)
 Finančno poročilo 2014 (305,08 Kb)
 Plan dela KA PZS 2015 (237,26 Kb)
 Finančni plan KA PZS 2015 (299,11 Kb)
 Pravilnik Slovenske alpinistične reprezentance KA PZS (291,86 Kb)

Predlog ustanovitve alpinističnega sklada:
 Predlog Janka Humarja (271,09 Kb)
 Predlog KA PZS na Sklad Okrešelj (572,15 Kb)
 Zapisnik 4. seje UO ustanove sklada Okrešelj (451,74 Kb)