Alpinistični kolektivi

V Sloveniji deluje 52 alpinističnih kolektivov - 43 aktivnih in 9 neaktiven.
Vrste kolektivov

Alpinistični odsek je temeljna oblika izvajanja alpinistične dejavnosti v okviru planinskega društva. Alpinistični klub je oblika izvajanja alpinistične dejavnosti kot samostojna pravna oseba. Alpinistična sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev alpinistične dejavnosti znotraj planinskega društva ali drugih organizacij in nima pogojev za trajno samostojno delovanje.

Akademski Alpinistični odsek
A

Alpinistični odsek

Načelnik/vodja: Grega Teršek

Splet: http://www.aao.si

 

Alpinističn sekcija Špaltna
A

Alpinistična sekcija
Obstaja od: 01.01.2020

Načelnik/vodja: Zlatko Drnovšek

Alpinistična sekcija Posavskega alpinističnega kluba
A

Alpinistični klub

Načelnik/vodja: Matej Zorko

Splet: http://www.pak.si

Alpinistični klub Črna na Koroškem
A

Alpinistični klub

Načelnik/vodja: Andrej Jež

Splet: http://www.akcrna.si

 

Alpinistični klub IMPOL Slovenska Bistrica
A

Alpinistični klub
Obstaja od: 01.01.2007

Načelnik/vodja: Tomislav Aurednik
Kajuhova ulica 64, 2310 Slovenska Bistrica

Splet: http://www.alphut.net