Alpinistični kolektivi

Akademski AO
A

Alpinistični odsek

Načelnik/vodja: Matevž Artač
Bohoričeva 17, 1000 Ljubljana

Splet: http://www.aao.si

 

Alpski gorniški klub
A

Alpinistični klub
Obstaja od: 01.01.2012

Načelnik/vodja: Aleš Česen
Pševo 36, 4000 Kranj

AO PD Tržič
A

Alpinistični odsek

Načelnik/vodja: Jernej Kuhar
Srednja pot 23 , 4290 Tržič

Splet: http://www.ao-trzic.si

 

AO Bovec
A

Alpinistični odsek

Načelnik/vodja: Miha Mihelič
Kot 67, 5230 Bovec

AO Celje Matica
A

Alpinistični odsek

Načelnik/vodja: Danijel Žagar
Petrovče 254, 3301 Petrovče

Splet: http://www.aocelje.org