Seznam AI z veljavno licenco

Licenčni seminarji so namenjeni alpinističnim inštruktorjem. Z aktivno udeležbo na licenčnem seminarju si alpinistični inštruktorji obnavljajo in posodabljajo znanje. Poleg tega je udeležba na licenčnem seminarju pogoj za veljavnost licence za nadaljnja 3 leta.

Alpinističnim inštruktorjem, ki so aktivno vključeni pri vzgojno-izobraževalnih akcijah KA (izpiti za alpiniste, seminarji in izpiti za AI, tabori, licenčni seminarji ...) se zaradi tega veljavnost licence podaljša za nadaljnja 3 leta.

Sklep 2.7.1: V primeru, da je od zadnje licence poteklo več kot tri (3) leta, se mora AI za obnovitev licence udeležiti vseh seminarjev za alpinistične inštruktorje brez opravljanja izpita - naziv AI je trajen. (10.12.2014)

Zaradi varovanja osebnih podatkov je bil poimenski seznam odstranjen. Podatki so v Navezi in jih lahko za to pristojni načelniki pridobijo v matičnem društvu pri administratorju portala Naveza ali pa pišejo na e-naslov: strokovni.kadri@pzs.si. Hvala za razumevanje. 


Število alpinističnih inštruktorjev po odsekih/klubih z veljavno licenco 2020, 2021 in 2022.

2019_10_24_11_25_13