Program Alpinist

Pogoji za prijavo na izpit:

Splošni: 
• Član PZS,
• registriran pri KA oz. član alpinističnega kolektiva,
• starost 18 let,
• najmanj 3 leta alpinističnega staža, 
• v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«,
• izjava kandidata o zdravstvenem stanju,
• potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika.

Posebni:
• Najmanj 30 različnih kopnih (letnih) alpinističnih vzponov v najmanj dveh različnih gorstvih: 
- od tega najmanj 5 vzponov višjih od 500 metrov z oceno IV ali več (kot prvi ali izmenično v navezi),
- od tega najmanj 5 vzponov z oceno IV ali več (in višjih od 300 metrov oziroma najmanj 6 raztežajev) kot prvi ali izmenično v navezi,

• najmanj 15 različnih zimskih alpinističnih tur (pristopi, smeri, turni smuki, ledni slapovi - vsaj 100 metrov): 
- od tega 5 smeri kot prvi ali izmenično v navezi z oceno II/3 ali več,
- od tega 5 slapov kot prvi ali izmenično v navezi z oceno WI3 ali več,
- od tega 5 ostalih vzponov (pristopi, turni smuki ...).

• najmanj 1 alpinistični vzpon (ali pristop) na vrh nad 3500 metrov. 

Opombe: 
V primeru neizpolnjevanja posebnih pogojev (premajhnega števila zahtevanih smeri določene težavnosti, napačno napisana ocena za posamezno smer, opremljenosti smeri s svedrovci itd.) bo 5 članska komisija inštruktorjev pregledala prijavo in ocenila, če kandidat lahko opravlja izpit ali ne. Ocena IV pomeni, da ima smer kompleksno oceno IV (in ne III-IV, IV/II-III ipd.). 

Vzponi, ki niso opravljeni v gorah - npr. Gradiška in Podraška tura, Staničev vrh, Velik vrh v vzhodnem pobočju Kočne in podobno - se ne upoštevajo!

Menimo, da bi morali bodoči alpinisti, ki so znotraj slovenskega alpinizma opredeljeni kot strokovni kader, izkazovati večjo mero suverenosti in samostojnosti v alpinističnih smereh IV. stopnje.

Iz vseh prijavljenih vzponov kandidata mora biti nedvoumno razvidno, da je kandidat sposoben suvereno voditi navezo v kopni skali do težavnosti IV (kompleksno), v snegu do težavnosti II/3 in ledu do težavnosti 3. 

Ker se od kandidata pričakuje, da je suveren v 4. težavnostni stopnji v skali, smo se odločili, da se pogoji preoblikujejo na način, da vzponi, kot so npr. Bosova grapa poleti, prečenje Zeleniških špic poleti, Slovenska v S steni Triglava poleti itn., tega pogoja ne izpolnjujejo in ne bodo upoštevani. S preoblikovanjem pogojev za pristop k izpitu za naziv alpinist želimo dvigniti raven usposobljenosti kandidatov, kar bo po našem mnenju pripomoglo tudi k dvigu kakovosti dela na odsekih, predvsem z mladimi (tečajniki in mlajšimi pripravniki), ki morajo dobiti trdno osnovo za nadaljevanje svoje alpinistične poti. 

Potek izpitov:
Izpit je sestavljen iz teoretičnega dela, praktičnega dela (letna, zimska in ledeniška tehnika ter prva pomoč) in izpitne ture.

Pozitivno opravljena teorija in praksa sta pogoj za pristop k izpitni turi. V kolikor boste negativno opravili teorijo in prakso, boste imeli možnost popravnega izpita in to še pred izpitno turo.

Če ob uspešni teoriji in praksi ne boste pozitivno opravili izpitno turo, jo boste lahko še enkrat opravljali prihodnje leto. V kolikor boste tudi takrat neuspešni, potem vaše znanje ni zadostno za uspešno in varno vodenje naveze v IV. težavnosti stopnji (kar naj bi ta naziv nekako zagotavljal) in boste morali k celotnemu izpitu ponovno od začetka.

POMEMBNO 
Glede znanja praktičnega dela je ena posebnost - če bo večina inštruktorjev ocenila, da vaše znanje ni zadostno pri več kot polovici zahtevanih znanj, potem možnosti za popravni izpit ne boste imeli in tako ne boste mogli pristopiti k izpitni turi.

1. teoretični del

Teme so: nevarnosti, prehrana, oprema, prva pomoč, vremenoslovje, izrazoslovje, orientacija, zgodovina, poznavanje gorstev

Vprašanja bodo kar se le da praktična, nekatere teme bodo lahko tudi združene. Vprašanja iz poznavanja gorstev boste dobili vnaprej - seveda jih bo bistveno več kot na samem izpitu.

2. praktični del

Ločen je na dva dela. Zimska, ledeniška tehnika in prva pomoč je nekje v Julijskih Alpah, letna tehnika pa v enem izmed primernih plezališč. Preizkus znanja se izvaja v kar se da realnih situacijah.

3. Izpitna tura

Po uspešno končani teoriji in praksi dobite inštruktorja za izpitno turo + dodatne podrobnosti v zvezi s turo. Inštruktorju se je potrebno OBVEZNO javiti najkasneje v 5 dneh (telefon oz. mail). Potem se z njim dogovorite za turo (glede na vaš in njegov čas), pa čeprav bo to šele mesec ali dva kasneje.

Težavnost ture ne bo visoka, največ smeri z oceno IV-V in ne manj kot IV. Praviloma boste morali celotno smer splezati kot prvi v navezi. Poleg samega plezanja boste morali narediti kratko pripravo na turo, v sklop ture spada tudi poznavanje hribov v bližnji okolici, prav tako bo potrebno pokazati vaše praktično znanje orientacije. 

Kriterij znanja na praksi:
Znanje mora biti suvereno in tekoče. Inštruktorji praviloma ne komentirajo vašega dela. V primeru, da naredite napako, ki ima lahko za posledico hujšo nevarnost za vas osebno ali vašega soplezalca, bo inštruktor ukrepal in prekinil vaše delo.

Da bo vaše znanje kar najbolj objektivno ocenjeno bo poskrbljeno s t.i. prostimi inštruktorji, ki bodo ocenjevali delo večih ljudi. Tako bo vaše delo vedno spremljano in ocenjevano s strani dveh ali celo večih inštruktorjev. Na osnovi zapisanega pa bodo o vaši uspešnosti odločali vsi inštruktorji skupaj.

V primeru, da vaše znanje ni zadostno pri več kot polovici zahtevanih znanj (o tem se mora strinjati večina inštruktorjev) potem ne boste imeli možnosti za popravni izpit in boste imeli možnost opravljanja izpita šele ob naslednjem razpisu. 

Potrebna oprema:
Edini pogoj je, da mora ustrezati normam UIAA oziroma CE. Izbira je vaša in kot bodoči alpinisti morate vedeti kakšno (in tudi koliko) potrebujete za določeno stvar. 

Anketa:
Ob koncu izpitov dobite tudi kratko anonimno anketo z nekaj vprašanji. Želimo dobiti koristne informacije za prihodnje izpite tudi iz vaše strani. Računamo na vaše sodelovanje in objektivnost. 

Alpinistični staž:
Zahtevan pogoj 3 leta staža se šteje od začetka obiskovanja vaše alpinistične šole. 

Opremljenost smeri s svedrovci:
Smeri, ki so opremljene s svedrovci (vsa varovališča ali pa celo vmesno varovanje), seveda ne pridejo v poštev v seznam zahtevanih tur (npr. Paklenica ipd.). Seveda se tudi v kakšni klasični smeri sem ter tja tudi opazi svedrovec, kar pa ne pomeni, da takšna smer ni primerna za vaš seznam. O spornih primerih bo odločala 5 članska komisija ob pregledu prijav.