Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Kategorizacija

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Kriteriji za kategorizacijo alpinistov (162,83 Kb)

Vsi kategorizirani športniki so dolžni po zakonu o športu vsako leto opraviti zdravniški pregled, ki je za njih brezplačen.

Kategorizirani športniki lahko brezplačno opravijo preventivni zdravstveni pregled na sledečih dveh lokacijah:

Center za medicino športa
Metelkova 9
Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 90
vera.oblak@guest.arnes.si.

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419 (03 5434 417)
center.delo.sport@zd-celje.si

Izsek 43. člena iz Zakona o športu:

43. člen (zdravstveni pregledi)
»Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.«