Kategorizacija

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Kriteriji za kategorizacijo alpinistov (162,83 Kb)

Vsi kategorizirani športniki so dolžni po zakonu o športu vsako leto opraviti zdravniški pregled, ki je za njih brezplačen.

Kategorizirani športniki lahko brezplačno opravijo preventivni zdravstveni pregled na sledečih lokacijah.

Izsek 43. člena iz Zakona o športu:

43. člen (zdravstveni pregledi)
»Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.«