Foto: Bran©o

Dokumenti - Zapisniki sej

POJASNILO I 2. do 4. seja IO KA PZS

torek, 28. september 2021

Seje oz. usklajevanja so potekala v smislu reševanja sprotnih stvari, ki so se dnevno spreminjale zaradi situacije s koronavirusom.