Foto: Bran©o

Dokumenti - Zapisniki sej

Zapisnik 13. redne seje Komisije za alpinizem PZS (2015)

sreda, 13. januar 2016

Zapisnik 13. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 13. 01. 2016 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika sejna soba) v Ljubljani. Sejo je vodil načelnik komisije Miha ...

Zapisnik 12. redne seje Komisije za alpinizem PZS (2015)

sreda, 9. december 2015

Zapisnik 12. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 09. 12. 2015 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika sejna soba) v Ljubljani. Sejo je vodil načelnik komisije Miha ...