Foto: Bran©o

Dokumenti - Zapisniki sej

Zapisnik 13. redne seje Komisije za alpinizem PZS (2015)

sreda, 13. januar 2016

Zapisnik 13. redne seje Komisije za alpinizem PZS, ki je bila v sredo, 13. 01. 2016 v prostorih PZS v Ljubljani, Dvorakova 9 (velika sejna soba) v Ljubljani. Sejo je vodil načelnik komisije Miha ...