NAVODILA I Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Licenciranje v športni panogi planinstvo ureja Pravilnik o licenciranju Planinske zveze Slovenije, potrjen z dnem 15. 5. 2020.

Strokovni kadri po Zakonu o športu, ki se vpišejo v razvid v športni panogi planinstvo, so:

Športna panoga

Naziv po novem ZŠpo

Nazivi po starem Zakonu o športu

planinstvo-športno plezanje

Strokovni delavec 1, športno treniranje, planinstvo-športno plezanje

IŠP1 in TŠP1

planinstvo-športno plezanje

Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo-športno plezanje

IŠP2 in TŠP2

planinstvo-alpinizem

Strokovni delavec 1, športno treniranje, planinstvo-alpinizem

VPZS A kategorije, TKV I, TKV II.

planinstvo-alpinizem

Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo-alpinizem

VPZS (B do K kategorije), Alpinistični inštruktor, Inštruktor planinske vzgoje.

planinstvo-tekmovalno turno smučanje

Strokovni delavec 1, športno treniranje, planinstvo-tekmovalno turno smučanje

Ni predhodnih programov usposabljanja.

planinstvo-tekmovalno turno smučanje

Strokovni delavec 2, športno treniranje, planinstvo- tekmovalno turno smučanje

Ni predhodnih programov usposabljanja.

planinstvo-tekmovalno ledno plezanje

Program strokovni delavec 1 v športu ni potrjen.

Ni predhodnih programov usposabljanja.

planinstvo-tekmovalno ledno plezanje

Program strokovni delavec 2 v športu ni potrjen.

Ni predhodnih programov usposabljanja.


Strokovni kadri v planinstvu, ki SE NE vpišejo v razvid:
 • mentor planinske skupine
 • varuh gorske narave
 • gorski stražar
 • alpinist
 • markacist (vse kategorije) in inštruktor markacist PZS
 • športni plezalec

SEZNAM strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu VPISANIH V RAZVID.


VPIS V RAZVID

Vpis v razvid je individualen, vsak posameznik sam, in ne PZS ali PD oz. klub, mora predložiti vlogo in ustrezna dokazila.

OBRAZEC MGTŠ (VLOGA): Predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

OBVEZNE priloge in dokazila:

1. STROKOVNO IZOBRAŽENI DELAVEC V ŠPORTU* :

 • listina o pridobljeni izobrazbi, ki daje kompetence na področju športa, kot jo določa 1. odstavek 48. člena ZŠpo-1 (diploma).

*1. odstavek 48. člena ZŠpo-1: Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javno veljavnem višješolskem študijskem programu ali javno veljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

2. STROKOVNO USPOSOBLJENI DELAVEC V ŠPORTU:

 • listina o pridobljeni formalni izobrazbi (šolsko spričevalo, diploma ...) IN
 • diploma o pridobljeni usposobljenosti na podlagi veljavnega programa usposabljanja v skladu z ZŠpo-1 ali ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 15/03 - ZOPA in 29/17 - ZŠpo-1):

POMEMBNA OPOMBA: diploma o pridobljeni usposobljenosti NI kopija izkaznice strokovnega kadra (vodniška izkaznica, izkaznica AI, izkaznica TKV ...).

Primera diplom o usposobljenosti:

pzs_strokovni_kadri_diploma_o_usposobljenosti_stara pzs_strokovni_kadri_diploma_o_usposobljenosti_nova
Diploma o pridobljeni usposobljenosti po starem zakonu Diploma o pridobljeni usposobljenosti po novem zakonu


ČE USTREZNEGA DOKUMENTA NIMATE, vam ga izda Nacionalna panožna zveza, nosilka programa usposabljanja, v tem primeru Planinska zveza Slovenije po naslednjem načinu:

1. V primeru, da ste prejeli s strani MGTŠ poziv za dopolnitev vloge, pošljite na e-naslov strokovni.kadri@pzs.si naslednje podatke:

 • Številko poziva (to je samo primer in ne pišite te številke, ampak številko z vašega poziva, ki je v naslednji obliki 67132-20YY/2020/2).
 • Ime in priimek, kot je napisan na osebnem dokumentu.
 • Naslov stalnega prebivališča.
 • Datum in kraj rojstva.
 • Usposobljenost za katero želite prejeti diplomo.

2. V primeru, da se boste sami vpisali v razvid, pošljite na e-naslov strokovni.kadri@pzs.si naslednje podatke:

 • Ime in priimek, kot je napisan na osebnem dokumentu.
 • Naslov stalnega prebivališča.
 • Datum in kraj rojstva.
 • Usposobljenost za katero želite prejeti diplomo.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport.

Vloge morajo biti posredovane na elektronski naslov gp.mgts@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Direktorat za šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec PZS
Damjan Omerzu,
generalni sekretar PZS