Choktoi, foto: Doug Scott

Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca

SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca

Aprila 2012 je formalno začela delovati SMAR – slovenska mladinska alpinistična reprezentanca.

Namen članstva mladih alpinistov v reprezentanci je doseganje kvalitetnih (vrhunskih) vzponov, spodbujati in izražati posameznikove plezalske in organizacijske sposobnosti ter izbiranje in uresničevanje lastnih kvalitetnih alpinističnih ciljev (doma, v Alpah in v drugih gorstvih).

Člani reprezentance bodo mladi slovenski perspektivni alpinisti, ki so s svojimi vzponi v preteklosti že opozorili nase, so alpinistično aktivni v vseh zvrsteh alpinizma in plezajo na določenem nivoju.

V času članstva v reprezentanci jim bo PZS (KA in KOTG) omogočila dodatne možnosti za uresničevanje svojih plezalnih ciljev. Poleg plezalnih aktivnosti bo članom reprezentance omogočena tudi paleta ne-plezalnih aktivnosti (izobraževanja, svetovanja, testiranja, itn).

Pomemben pa je tudi socialni vidik. Člani reprezentance bodo preživeli kar nekaj časa skupaj, z vodjo (mentorjem) reprezentance in tudi z ostalimi slovenskimi in drugimi alpinisti, ki bodo sovoditelji različnih akcij reprezentance. Poleg plezanja bo torej pomembno tudi (medgeneracijsko) druženje alpinistov, ustvarjanje novih navez in alpinističnih poznanstev, ne nazadnje tudi novih prijateljstev. Ideja je, da bi bili člani reprezentance čim več v stiku z različnimi alpinisti, ki imajo za sabo pomembnejšo alpinistično kilometrino, se od njih učili, prejemali plezalne in ostale izkušnje, ki se plezanja dotikajo posredno.

Članstvo v reprezentanci bo trajalo največ 3 leta in bo omejeno na največ 10 članov. V tem času bodo člani reprezentance aktivno sodelovali (poleti in pozimi, doma in drugod) pri so-organizaciji različnih akcijah: plezalni tabori, plezalni vikendi, enodnevne plezalne aktivnosti, sodelovanje in izmenjave z alpinisti drugih držav, udeležba na mednarodnih plezalnih taborih, odprave, itn.

Kandidati za članstvo v reprezentanci bodo morali ustrezati določenim kriterijem, ki jih bosta postavila KA in vodja reprezentance. Člani reprezentance bodo imeli številne ugodnosti pri članstvu v SMAR kot tudi obveznosti.

Vodja reprezentance bo prva tri leta vrhunski slovenski alpinist Marko Prezelj, ki bo s svojimi dolgoletnimi bogatimi alpinističnimi izkušnjami in z dobrim poznavanjem razmer tako v slovenskem kot v svetovnem alpinizmu dal dodatno težo in potreben zagon/elan SMAR.

Podobne skupine alpinistov po različnih državah so se izkazale kot odlična praksa, zato smo se tudi na KA odločili, da ustanovimo SMAR. Današnji čas in razmere v svetovnem vrhunskem alpinizmu zahtevajo nenehne prilagoditve, določeno stopnjo profesionalizma, predvsem pa ustrezno zdravo okolje za razvoj mladih perspektivnih alpinistov.

KA in KOTG sta v preteklosti že načrtno podpirali mlade perspektivne alpiniste, z ustanovitvijo SMAR pa bomo mladim alpinistom dali dodatno možnost za osebni plezalni razvoj, večjo alpinistično razgledanost in uresničitev svojih plezalnih ciljev in vizij.

Miha Habjan, načelnik KA pri PZS