Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Zadnja akcije SMAR je potekala na Eiger, foto arhiv SMAR

sreda, 16. januar 2013

Poročilo o SMAR v letu 2012 - dobro smo delali

Skupina mladih slovenskih alpinistov je bila oblikovana z željo po združevanju idej mlade generacije slovenskih alpinistov ter s hotenjem po prenosu izkušenj in medgeneracijskem sodelovanju. Geneza ideje verjetno sega dlje kot seže naš spomin. Očitno so bile v letu 2012 okoliščine naklonjene uresničitvi povezovalne ideje.

Vodstvo PZS je zaupalo mladi generaciji in volji po plemenitenju izkušenj, angažirani alpinisti pa smo to zaupanje odgovorno sprejeli. Veliko energije je bilo potrebne za birokratsko temeljenje in definiranje osnovnih razmerij.

V skupino so bili vključeni ambiciozni mladi posamezniki z močnimi individualnimi cilji, ki so bili pripravljeni sodelovati v skupini. Z mešanjem karakterjev, pristopov in idej smo dosegli visoko stopnjo motiviranosti za razvijanje sposobnosti posameznikov, motiviranih tudi za skupne cilje. Fantje so deležni celostne podpore v smislu pridobivanja informacij in logističnih idej, vsako akcijo pa v celoti organizirajo in izvedejo sami. Čeprav to na videz morda ne predstavlja velikega izziva, je vse skupaj vendarle ustrezen trening za resen pristop do vseh alpinističnih ciljev, še posebej tistih, pri katerih sodeluje več ljudi.

SMAR_Tirolska_maj2012_foto_Marko_Prezelj_P1030243m
Prvaa ekipa SMAR se na ogled postavi (opravičeno odsoten: Luka Krajnc) - z leve stojijo Matic Obid, Tadej Krišelj, Luka Lindič in Nejc Marčič; čepijo Nejc Pozvek, Miha Habjan (načelnik KA PZS), Marko Prezelj (mentor), Luka Stražar, foto Marko Prezelj

V letu 2012 smo ob nenehnem komuniciranju prek telefona in spleta izvedli pet skupnih plezalnih akcij in več skupnih sestankov.
Prva akcija je bila namenjena medsebojnemu spoznavanju in predstavitvi mentorske ideje. Udeleženci so se na prvem skupnem izletu osebnostno predstavili in se medsebojno preizkusili tudi v umetnosti prilagajanja in v iskanju zanimivih ciljev. Več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=7085.

Naš drugi plezalni izlet je bil namenjen plezanju daljših smeri v stenah, ki so nekoliko manj popularne in imajo znaten alpinističen karakter. Ponovno smo dobro preizkusili zmožnost hitrega prilagajanja in organiziranja. Dva sta prosto in na pogled preplezala eno od zahtevnejših smeri in začela plezati novo smer, katero sta dokončala v treh kasnejših samostojnih obiskih. Več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=7152.

Naš tretji plezalni izlet je bil namenjen plezanju v granitu, drugačni kamnini kot smo je vajeni iz nam bližjih sten. Vsi smo plezali smeri kjer smo se brez sprenevedanja soočili s svojimi dejanskimi sposobnostmi. Kot skupina smo spoznali tudi nekaj značilnosti več dnevnega bivanja v koči. Več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=7275.

SMAR_foto_arhiv_IMG_2093m SMAR_Wielder_Kaiser2012_foto_Strazar_IMG_0025m SMAR_Eiger_november2012_foto_arhiv_SMAR_IMG_0228

Četrti plezalni izlet je bil namenjen plezanju smeri različnih karakterjev v apnencu - od bolj športno plezalnih do tistih, kjer je varovanje potrebno nameščati sproti. Deževno vreme je štirim udeležencem v celoti preprečilo plezanje, a jih je to hkrati utrdilo v medsebojnem poznanstvu in povezanosti, preizkusili pa so tudi samostojno delovanje organizirane skupine in konkretno začutili breme definiranega termina in cilja. Več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=7405.

Zadnja, peta akcija v letu 2012 je bila izbrana kot končna preizkušnja ciljne in terminske odločenosti. Dandanes je popularno »plezati« po svetovnem spletu in slediti oglaševanim razmeram ter neštetim samopromotorjem. Več: http://www.pzs.si/novice.php?pid=7627.

SMAR_Bosconero_jul2012_foto_Luka_Lindic_P1050308mNamesto kakšne moderne trofeje, pohotno oglaševane širom socialnih omrežij, je skupina mladih alpinistov raje izbrala negotove razmere v klasični, dokaj razvpiti, a zanje neznani smeri. Na ta način so »smarovci« izrazili tudi spoštovanje negotovosti, temeljni alpinistični vrednoti. Vztrajali so v prostem plezanju in si zato verjetno priplezali en mrzel bivak več kot sicer, a so s tem jasno sporočili tudi, da je zanje način vzpona vsaj tako pomemben kot vzpon sam.
S stališča temeljnih ciljev skupine, je bil to popoln zaključek sezone. 

Presoja, kaj je bolj »prav«, je seveda kot vedno prepuščena »pravim ustom«, ki na različnih omrežjih znajo najti »prave besede«. Dejstvo, da se resnični alpinizem ne dogaja na medmrežju nas še spodbuja in pomirja. 
Ob koncu leta smo se »prešteli« in ugotovili, da smo dobro delali. Matic Obid in Nejc Pozvek sta ugotovila, da nista dovolj motivirana za zahteve skupine in bolj ali manj prikrita pričakovanja in pritiske okolja, ki spremljajo to skupino. Močni posamezniki zdaj sestavljajo homogeno skupino, pripravljeno uskladiti ideje in jih tudi uresničiti.

Upam, da se nam bo kmalu pridružilo še nekaj ambicioznih mladih alpinistov. Brez dvoma jih veliko želi sodelovati, a trenutnim preprostim pogojem (mladost, status alpinista in soliden plezalni nivo) očitno ne ustreza toliko kandidatov, kot je še prostih mest.

Žal nismo uspeli uresničiti ideje srečanja in plezanja z nekaterimi drugimi alpinisti v okviru naših organiziranih tur. Razlog za težave pri izvedbi te ideje tiči predvsem v dejstvu, da nismo uspeli pravočasno sestaviti jasnega terminskega plana za celotno leto.

V letu 2013 želimo biti nekoliko uspešnejši pri sodelovanju s tistimi, ki smo jih že povabili in z ostalimi, za katere mislim, da bodo skupino občasno osvežili s svojimi alpinističnimi izkušnjami in nazori. Medgenracijski in medkrajevni preplet je izjemno pomemben za slovenski alpinizem, ki se tudi z organizirano skupino mladih alpinistov uspešno razvija naprej.

Marko Prezelj, vodja SMAR

Vse fotografije: foto arhiv SMAR


Delovanja SMAR v 2012 z vidika Komisije za alpinizem PZS
 
V letu 2012 je Komisija za alpinizem (KA) PZS začela z novim pristopom k podpori mladih perspektivnih alpinistov. Kljub že utečenim akcijam in utečeni podpori mladim alpinistom, ki sta jo KA in KOTG izvajala že v preteklih letih, smo v letu 2012 naredili korak naprej. Junija je začela uradno delovati SMAR - slovenska mladinska alpinistična reprezentanca.

Cilji reprezentance so znani. Ustvariti ustrezno okolje, kjer se bodo mladi motivirani in ambiciozni alpinisti, ki so s svojimi vzponi v preteklosti presegli slovensko povprečje mladih alpinistov, razvijali, dosegali kakovostne alpinistične cilje na različnih področjih alpinizma, osebno in alpinistično rastli, se učili, pridobivali izkušnje na različnih področjih (organizacija, priprave, komunikacija, sobivanje, iskanje ciljev, izvedba), sodelovali med seboj in z ostalimi (starejšimi in neslovenskimi) alpinisti itn. Opravljeni alpinistični vzponi na akcijah SMAR niso edini cilj sodelovanja mladih v SMAR. So najpomembnejši cilj, ne pa edini.

SMAR deluje 6 mesecev, »orjemo ledino«, kjer se tudi na KA sproti učimo in prilagajamo. Kljub podobnim skupinam mladih alpinistov v tujini ima Slovenija neke specifike in vedno direktne primerjave ne zdržijo. Zgledujemo se po dobri praksi in jo poskušamo prilagoditi našim razmeram.

SMAR_Eiger_november2012_foto_arhiv_SMAR_P1080222m

Vodja reprezentance, še bolje mentor, ima in bo vedno imel svoj specifičen pristop pri viziji in delovanju reprezentance. S svojimi izkušnjami, nazori in načinom dela daje svoj pečat skupini mladih alpinistov. To je dejstvo. Na KA ocenjujemo, da smo lahko po prvem šestmesečnem obdobju vodenja SMAR z Markom Prezljem zadovoljni in spodbudno gledamo v prihodnost ter novim izzivom naproti. Tudi vodstvo PZS podpira delovanje in vizijo SMAR na več nivojih, tudi finančno.

KA želi, da bi mladi perspektivni alpinisti po odsekih ali klubih želeli sodelovati v SMAR. Želimo, da bi prepoznali možnosti, ki jih članstvo v SMAR ponuja. Želimo si zdrave klime, tudi zdrave tekmovalnosti in pravega alpinističnega duha med mladimi alpinisti. Trenutni navdih posameznega alpinista, ena »boljša« sezona ali celo samo en vrhunski vzpon posameznika ni zagotovilo, da bodo rezultati tudi v prihodnje. Pričakujemo določen plezalni nivo, vsestranskost in tudi predanost (poleg čisto formalnih zahtev: status alpinista, starost ...). Menim, da je danes povsem jasno, da se lahko samo s predanostjo, motivacijo in veliko kvalitetnega treninga posega po najvišjih rezultatih v alpinizmu. Vzponi danes najuspešnejših alpinistk in alpinistov pričajo o tem in dokazujejo zapisano.

KA je v zadnjih dveh letih povečala tudi število akcij za mlade perspektivne alpiniste; 2 tabora letno v neslovenskih Alpah, vsaj en tabor doma. Poskušali bomo še dodatno motivirati mlade perspektivne alpiniste z dodatnimi akcijami in aktivnostmi, pa tudi z ustreznimi odpravami v neevropska gorstva (to KOTG počne že vrsto let). S temi, nekaterimi že dolgo ustaljenimi akcijami, želimo spodbuditi mlade perspektivne alpiniste, ki so se povzpeli nad povprečno alpinistično raven, da dvignejo svoj alpinistični nivo, alpinistično rastejo in se, kot radi rečemo po domače, »najdejo v alpinizmu«.

KA nenehno spremlja mlade alpiniste, njihovo aktivnost in od samega začetka išče bodoče člane SMAR.
Želja in namera KA je, da bi se že v 2013 in v prihodnosti nekatere akcije SMAR in ostalih mladih perspektivnih alpinistov odvijale skupaj. Razlog je združevanje, prenos idej, skratka ustvarjanje zdrave alpinistične klime med mladimi alpinisti.

Zavedati se moramo še nečesa. Že (moj predhodnik) Andrej Štremfelj in Peter Mežnar sta nenehno opozarjala, da brez ustreznega dela z mladimi perspektivnimi alpinisti na matičnih odsekih ali klubih KA težko naredi naslednji korak. Brez spodbude, motiviranja in ustrezne klime na odseku se mladi perspektivec težko razvije v »pravega« alpinista. To spoznanje pa (žal) presega okvirje neposrednega delovanja KA in polaga odgovornost za mlad perspektivni kader na načelnike, vodje šol in izkušene alpiniste po slovenskih odsekih ali klubih. Brez tega zavedanja se bo krog mladih alpinistov še skrčil na redke posameznike.

KA gleda na cilje, delovanje in člane SMAR celostno in s primerno širino. Lanskoletne akcije so imele vsaka svoj namen in cilj. Vsi smo se nekaj naučili in v 2013 je program nadgrajen (tudi prilagojen  glede na lanskoletne izkušnje) z nekaj akcijami, z izmenjavo in z jesensko himalajsko odpravo.

Na KA upamo, želimo in predvsem pričakujemo, da se alpinistična aktivnost članov SMAR ne bo končala po prenehanju članstva v SMAR. Pravzaprav je čas članstva v SMAR priprava za nadaljnjo alpinistično aktivnost. Na KA pričakujemo kontinuirano alpinistično aktivnost »bivših« članov SMAR tudi v prihodnosti.

KA si prizadeva, da bi se ekipa dopolnila z mladimi perspektivnimi alpinisti. Delamo na tem in v kratkem pričakujemo nove člane v SMAR.
Prav tako smo na KA pripravljeni prisluhniti predlogom, željam, pripombam in kritikam. Celo želimo si tega. Predlogi naj bodo podani primerno, direktno nam in z ustrezno argumentacijo.

Zavedati se moramo, da KA, PZS in kar nekaj posameznikov dela veliko na tem projektu, ker verjamemo vanj. Verjamemo, da se bodo rezultati pokazali kratkoročno in predvsem dolgoročno. Delamo po najboljših močeh, v prepričanju, da delamo dobro, v korist slovenskega alpinizma, brez prepričanja, da smo nezmotljivi in da imamo vse ter venomer prav.

Pred nami je novo leto, novi izzivi. Zima je tu, razmere so »vedno«, le iti je treba.

Miha Habjan, načelnik KA PZS