Program Alpinistični inštruktor

Pogoji za prijavo na izpit:

Splošni:
• član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KA
• končana najmanj 3 letna poklicna šola
• starost 21 let
• najmanj 2 leti staža kot alpinist (za 2013 se lahko prijavijo tisti, ki so opravili izpit za alpinista 2011 ali prej)
• opravljeni vzponi z oceno V in višji od 500 m v zadnjih 3 letih
• kandidat mora biti registriran alpinist pri Komisiji za alpinizem
• v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za naziv alpinistični inštruktor«
• izjava kandidata o zdravstvenem stanju

Opomba: seznam opravljenih vzponov bo pregledala 3 članska komisija inštruktorjev in ocenila, če kandidat lahko pristopi k seminarju ali ne.

Potek seminarja in izpitov:

Seminar je razdeljen na 3 sklope in sicer: ledno plezanje, zimsko-ledeniški in letni.
Na vseh seminarjih je prisotnost obvezna.

Potek izpitov:
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela (ledna, zimska,ledeniška,letna tehnika in plezanje smeri 6a v plezališču ter prva pomoč). Razpisana sta dva roka: redni in popravni.
Teme za teoretični del so: nevarnosti, prehrana, oprema, prva pomoč, vremenoslovje, izrazoslovje, orientacija, prva pomoč, zgodovina, poznavanje gorstev

Kriterij znanja na praksi:
Znanje mora biti suvereno in tekoče. Inštruktorji praviloma ne komentirajo vašega dela. V primeru, da naredite napako, ki ima lahko za posledico hujšo nevarnost za vas osebno ali vašega soplezalca (inštruktorja), bo inštruktor ukrepal in prekinil vaše delo.

Da bo vaše znanje kar najbolj objektivno ocenjeno, bo poskrbljeno s t.i. prostimi inštruktorji, ki bodo ocenjevali delo več ljudi. Tako bo vaše delo vedno spremljano in ocenjevano s strani dveh ali celo več inštruktorjev. Na osnovi zapisanega pa bodo o vaši uspešnosti odločali vsi inštruktorji skupaj.

OPOMBA: v primeru, da večina inštruktorjev oceni, da vaše znanje ni zadostno pri večini zahtevanih znanj, potem možnosti za popravni izpit ne boste imeli.

Zahtevana starost 21 let
Na seminar se lahko prijavijo tisti, ki v letu seminarja dopolnijo 21 let. Naziv alpinistični inštruktor in vse pristojnosti v zvezi z njim začnejo formalno veljati, ko kandidat dopolni zahtevano starost.

Potrebna oprema
Vsa potrebna oprema, ki jo kandidati uporabljajo na seminarjih in izpitih mora ustrezati normam UIAA oziroma CE.