Članarina in zavarovanje alpinistov 2024

Planinska zveza Slovenije ima tudi za leto 2024 sklenjeno zavarovalno polico, ki celostno ureja zavarovanje alpinistov pri zavarovalnici Generali. Pri tem morajo posamični člani alpinističnih odsekov kot tudi društva upoštevati ključne elemente zavarovanje, kateri so podani v nadaljevanju.

1. Članarina A

Za vse člane AO, AK in AS je edina primerna članarina A, saj le ta vrsta članarine nudi ustrezno zavarovanje za plezanje v tujini. Članarina B ni ustrezna zaradi nižjih zavarovalnih vsot, zajema tudi samo območje Evrope in Turčije.

Članarina A zajema tudi višje zavarovalne vsote za nezgodno zavarovanje, ki so sicer od leta 2020 zaradi izrazito slabega škodnega rezultata prilagojene na 10.000 € za smrt in 30.000 za invalidnost.

2. Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Krita je tudi odgovornost za poškodovanje ali smrt članov društva in zaposlenih na društvu ali poškodovanje njihovih stvari pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.

Več informacij o tem najdete pod Zavarovanje odgovornosti planinskih društev.

3. 24 urna Zdravstvena asistenca

Zdravstvena asistenca na kratko pomeni, da v primeru formalno sprožene reševalne akcije v gorah (klic na 112 oz. podobne klice v tujini), zavarovalnica krije poleg stroškov reševanja (do 25.000 €) tudi stroške zdravstvenih storitev poškodovanega, do višine 10.000 € (pri A članarini, 6000 € pri B in S+Š članarini za reševanje in zdravstvene storitve skupaj). Nadalje to pomeni, da je zavarovalnica tista, ki neposredno plačuje račune zdravstvenim ustanovam in da članom ni treba predhodno poravnavati teh stroškov.

V zvezi z asistenco je nujno poudariti, da mora biti posamezni član potrjen v sistemu zavarovalnice, da asistenca velja. To pomeni, da je dolžnost osebe, ki na »ferajnu« pobira članarino, da člana ažurno potrdi v informacijskem sistemu Naveza. Predvideno je, da vsak član ob včlanitvi prejme kartonček »Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah« , na kateri je opisan postopek aktivacije asistence pri reševanju v gorah in zdravstvene asistence ter zgibanko s kratkim opisom članskega zavarovanja. Članom svetujemo, da pred odhodom v tujino preverijo na https://clanarina.pzs.si, ali je njegovo članstvo potrjeno tudi pri zavarovalnici. Na istem mestu lahko s kodo na članski znamkici tudi aktivira zavarovanje, če ga društvo še ni vneslo. Kako postopati v primeru reševanja v tujih gorah je prav tako razvidno iz kartončka. Bistvo je to, da se najprej pokliče lokalni GRS in nato še asistenčni center na +386 5 66 28 500. S tem aktivirate kritje stroškov reševanja in zdravstvene asistence.

Samo reševanje v gorah ohranja dosedanji obseg zavarovanja, med katere spada tudi stiska na gori (izčrpanost), lom opreme in reševanje zdravega soplezalca.

4. »Turistični« zdravstveno zavarovanje z asistenco

Z zavarovalnico smo se dogovorili za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino in razširitev nezgodnega zavarovanja na vse prostočasne aktivnosti. Zavarovanja se bodo sklepala individualno.

Zavarovanje TUJINA v primeru bolezni ali poškodbe v tujini zagotavlja 24/7 pomoč Asistenčnega centra v slovenščini, organizacijo zdravstvene pomoči, kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, prevoza zavarovanca in njegovih najbližjih, spremstvo zavarovančevih otrok, povratek v domovino ter iskanje in reševanje v gorah in na morju. V zavarovanje je vključeno kritje za poslovne poti in tudi za čas zasebnih potovanj.

Zavarovanje TUJINA + ODGOVORNOSTI, je zavarovanje TUJINA, dopolnjeno z dodatnim kritjem odgovornosti, ki je obvezno v Republiki Italiji.

5. Malomarnost

V primeru velike malomarnosti nimate zavarovalnega kritja, kljub plačani članarini. Z drugimi besedami, ko delamo neumnosti v hribih in pri tem pride do nesreče, zavarovalno kritje ne velja. Primer takšne malomarnosti je na primer gibanje v hribih, ko je 4 ali 5 stopnja lavinske nevarnosti, ko pozimi s seboj nimate derez in cepinov in podobne situacije. Sodišča, ki v končni fazi odločajo o vprašanju malomarnosti, precej ostreje ocenjujejo malomarnost kot alpinisti.

6. Alpinistične odprave

Alpinistične odprave niso zajete v članarini PZS. Ker je zavarovanje alpinističnih odprav dokaj kompleksno vprašanje, svetujemo da se člani pred odpravo na PZS oz. Komisiji za alpinizem posvetujejo glede zavarovanja odprave. PZS sicer nudi možnost ločenega zavarovanja tudi za odprave.

7. Zavarovanje strokovnih kadrov
Strokovni kadri so zavarovani, v primeru da pride do škodnega dogodka na organizirani turi (alpinistična šola, alpinistični tabor, plezalni tabor), pri opravljanju njihove planinske dejavnosti.

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS - 100.000,00 €.

Območje kritja - svet.

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem letu za vse zavarovance.
Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

Zavarovanje odgovornosti strokovni kadrov vključuje: strokovne delavcev v športu v panogah planinstvo-alpinizem ter športno plezanje (vodnike PZS, turnokolesarske vodnike in inštruktorje planinske vzgoje, alpinistične inštruktorje, trenerje in vaditelje športnega plezanja) ter tudi alpiniste, mentorje planinskih skupin, markaciste in markaciste inštruktorje.

Pozivamo načelnike alpinističnih kolektivov, da preučijo predmetni poziv kot tudi zavarovanje PZS in o tem obvestijo njihove člane.Članarino PZS lahko sklenete tudi preko spleta na www.clanarina.pzs.si.
Zavarovanje PZS - več informacij.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO JE POTREBNO ZAČETI UREJATI TRI TEDNE PRED ODHODOM V TUJINO!

Za dodatne informacije in pojasnila nam pišite na alpinizem@pzs.si. Pri tem navedite število oseb, cilje odprave, trajanje odprave, število dni na poti in število dni v bazi in na gori.