Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Članarina in zavarovanje alpinistov 2022

Planinska zveza Slovenije ima tudi za leto 2022 sklenjeno zavarovalno polico, ki celostno ureja zavarovanje alpinistov pri zavarovalnici Generali. Pri tem morajo posamični člani alpinističnih odsekov kot tudi društva upoštevati ključne elemente zavarovanje, kateri so podani v nadaljevanju.

1. Članarina A

Za vse člane AO, AK in AS je edina primerna članarina A, saj le ta vrsta članarine nudi ustrezno zavarovanje za plezanje v tujini. Članarina B ni ustrezna zaradi nižjih zavarovalnih vsot, zajema tudi samo območje Evrope in Turčije.

Članarina A zajema tudi višje zavarovalne vsote za nezgodno zavarovanje, ki so sicer od leta 2020 zaradi izrazito slabega škodnega rezultata prilagojene na 10.000 € za smrt in 30.000 za invalidnost.

2. Zavarovanje odgovornosti planinskih društev

Zavarovanje odgovornosti, ki je zajeto v članarini PZS velja za posameznika, ne pa tudi za primer organiziranih akcij odseka (skupne ture, tabori, alpinistične šole). V slednjem primeru lahko nastopi odgovornost organizatorja, kjer odgovarjajo društvo in vodstveni kadri posamičnega odseka (predsednik društva, načelnik, vodja šole in vodja naveze). Ker je precejšen del naše dejavnosti organiziran, je zavarovanje društva priporočljiv. Ustrezna možnost zavarovanja je dogovorjena z Adriatic Slovenico.

Več informacij o tem je na https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=197 pod Zavarovanje odgovornosti planinskih društev.

3. 24 urna Zdravstvena asistenca

Zdravstvena asistenca na kratko pomeni, da v primeru formalno sprožene reševalne akcije v gorah (klic na 112 oz. podobne klice v tujini), zavarovalnica krije poleg stroškov reševanja (do 25.000 €) tudi stroške zdravstvenih storitev poškodovanega, do višine 10.000 € (pri A članarini, 6000 € pri B in S+Š članarini za reševanje in zdravstvene storitve skupaj). Nadalje to pomeni, da je zavarovalnica tista, ki neposredno plačuje račune zdravstvenim ustanovam in da članom ni treba predhodno poravnavati teh stroškov.

V zvezi z asistenco je nujno poudariti, da mora biti posamezni član potrjen v sistemu zavarovalnice, da asistenca velja. To pomeni, da je dolžnost osebe, ki na »ferajnu« pobira članarino, da člana ažurno potrdi v informacijskem sistemu Naveza. Predvideno je, da vsak član ob včlanitvi prejme kartonček »Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah« , na kateri je opisan postopek aktivacije asistence pri reševanju v gorah in zdravstvene asistence ter zgibanko s kratkim opisom članskega zavarovanja. Članom svetujemo, da pred odhodom v tujino preverijo na https://clanarina.pzs.si, ali je njegovo članstvo potrjeno tudi pri zavarovalnici. Na istem mestu lahko s kodo na članski znamkici tudi aktivira zavarovanje, če ga društvo še ni vneslo. Kako postopati v primeru reševanja v tujih gorah je prav tako razvidno iz kartončka. Bistvo je to, da se najprej pokliče lokalni GRS in nato še asistenčni center na +386 5 66 28 500. S tem aktivirate kritje stroškov reševanja in zdravstvene asistence.

Samo reševanje v gorah ohranja dosedanji obseg zavarovanja, med katere spada tudi stiska na gori (izčrpanost), lom opreme in reševanje zdravega soplezalca.

4. »Turistični« zdravstveno zavarovanje z asistenco

Kot navedeno pod tč. 3, zdravstvena asistenca iz naslova članarine pride v poštev le v primeru reševanja v gorah s strani pristojne inštitucije, za ostale zdravstvene storitve ima sedaj vsak član možnost letnega »turističnega zdravstvenega zavarovanja« po ceni 43,68 €, za zavarovalno vsoto 25.000 €. V primeru zavarovanja celotne družine je letna premija 103,04 €. Možno je skleniti tudi zavarovanje za 50.000 €. V premijo je že vključeno doplačilo za pohodništvo nad 3000 m, plezanje in turno smučanje, kar je pri redni ponudbi potrebno doplačati.

5. Primerjava z OeAV

Zavarovanji PZS in OeAV sta primerljivi. Bistvena prednost našega zavarovanje je v tem, da ima SLO zavarovanje zajeto tudi nezgodno zavarovanje za primer smrti in trajne invalidnosti, česar AUT ne vsebuje. Ostali elementi zavarovanja so primerljivi in oboji ustrezni.

clanarina_primerjava_oeav_2020_3

6. Malomarnost

V primeru velike malomarnosti nimate zavarovalnega kritja, kljub plačani članarini. Z drugimi besedami, ko delamo neumnosti v hribih in pri tem pride do nesreče, zavarovalno kritje ne velja. Primer takšne malomarnosti je na primer gibanje v hribih, ko je 4 ali 5 stopnja lavinske nevarnosti, ko pozimi s seboj nimate derez in cepinov in podobne situacije. Sodišča, ki v končni fazi odločajo o vprašanju malomarnosti, precej ostreje ocenjujejo malomarnost kot alpinisti.

7. Alpinistične odprave

Alpinistične odprave niso zajete v članarini PZS. Ker je zavarovanje alpinističnih odprav dokaj kompleksno vprašanje, svetujemo da se člani pred odpravo na PZS oz. Komisiji za alpinizem posvetujejo glede zavarovanja odprave. PZS sicer nudi možnost ločenega zavarovanja tudi za odprave.

Pozivamo načelnike alpinističnih kolektivov, da preučijo predmetni poziv kot tudi zavarovanje PZS in o tem obvestijo njihove člane.Članarino PZS lahko sklenete tudi preko spleta na www.clanarina.pzs.si.
Zavarovanje PZS - več informacij.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO JE POTREBNO ZAČETI UREJATI TRI TEDNE PRED ODHODOM V TUJINO!

Za dodatne informacije in pojasnila nam pišite na alpinizem@pzs.si. Pri tem navedite število oseb, cilje odprave, trajanje odprave, število dni na poti in število dni v bazi in na gori.