Komisija za alpinizem

Komisija za alpinizem (KA) pri PZS je strokovno koordinacijsko telo, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

V okviru KA deluje Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca (SMAR).
 
Načelnik KA Miha Habjan
Člani KA Jasna Pečjak, Boštjan Štor, Primož Lavrič, Peter Bajec, Nejc Pozvek, Blaž Gladek
Strokovni sodelavec
Matjaž Šerkezi
Vodja usposabljanj
Alen Marinović
Naslov
Dvorakova   9,  p.p.  214     1001 Ljubljana
Telefon
01 43 45 686
Fax
+ 386 (0)1 43 45 691
E-pošta
alpinizem@pzs.si