RAZPIS I Zimski alpinistični tabor Trenta 2023

Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije organizira zimski alpinistični tabor, ki bo potekal od srede zvečer, 22. 02. 2023 do nedelje, 26. 02. 2023.

Prikaži več

Fotografija: Luka Lindič

NAVODILA I Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

Vpis v razvid je individualen, vsak posameznik sam, in ne PZS ali PD oz. klub, mora predložiti vlogo in ustrezna dokazila.

Prikaži več

Fotografija: Arhiv SMAR

OPOMNIK I Protidopinško e-izobraževanje | Za vse registrirane športnike v športnih panogah planinstv

Opomnik za protidopinško e-izobraževanje v vseh športnih panogah planinstvo.

Prikaži več

Članarina in zavarovanje alpinistov 2023

Planinska zveza Slovenije ima tudi za leto 2023 sklenjeno zavarovalno polico, ki celostno ureja zavarovanje alpinistov pri zavarovalnici Generali. Pri tem morajo posamični člani alpinističnih odsekov kot tudi društva upoštevati ključne elemente zavarovanje, kateri so podani v nadaljevanju.

Prikaži več

Fotografija: Arhiv PZS

Slovenske stene - spletni alpinistični vodnik

Prikaži več

Zadnje novice

02.01.2023

Letno srečanje kategoriziranih alpinistov v Logarski dolini

Pred leti smo v okviru IO KA prepoznali potrebo po vzpostavitvi bolj redne in organizirane komunikacije z najaktivnejšimi in najuspešnejšimi alpinisti v našem prostoru. Že sicer zglednim odnosom in sodelovanju smo dodali letno srečanje, ki smo ga prvič izvedli v zaključku leta 2019 v prostorih PZS. Dobre ideje (ki so kmalu začele dobivati oprijemljivo podobo) in argumentirana razprava so pokazali, da je tovrstna oblika druženja zelo dobrodošla, da ne rečemo nujna.

31.12.2022

Priznanje Raziskovalne skupine PZS za leto 2022

Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije, ki deluje tudi na področju vzpodbujanja študentov in drugih raziskovalcev k pripravi diplomskih ali magistrskih del ter doktorskih disertacij, vsebinsko povezanih z gorništvom, alpinizmom in širšo dejavnostjo PZS je tudi letos podelila priznanje za najboljšo diplomsko, magistrsko oz. doktorsko naloge za leto 2022. Člani Raziskovalne skupine PZS so se soglasno strinjali, da priznanje za leto 2022 podeli avtorju doktorskega dela dr. Juretu K. Čoklu.