Alpinistični nazivi

Tečajnik
Alpinistični tečajnik je vsak član PD, ki obiskuje alpinistično šolo ali jo je obiskoval v preteklosti in še ni potekel rok, v katerem je dolžan napredovati na strokovno raven mlajšega pripravnika. Minimalna starost za tečajnika je 16 let.
Tečajniška doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven mlajšega pripravnika. 

Pripravnik
Postane vsak tečajnik, ki ima uspešno zaključeno alpinistično šolo (opravljen teoretični in praktični izpit pri alpinističnem kolektivu). Pripravnik mora imeti opravljeno določeno število vzponov, ki ga določi alpinistični kolektiv.
Pripravniška doba se uspešno zaključi z napredovanjem na strokovno raven alpinista.

Alpinist
Postane vsak, ki izpolnjuje trenutno veljavne pogoje za opravljanje izpita za alpinista in uspešno opravi izpit za alpinista pred komisijo PZS.

Alpinistični inštruktor
Postane vsak, ki izpolnjuje trenutno veljavne pogoje za opravljanje izpita za alpinističnega inštruktorja in uspešno opravi izpit za alpinističnega inštruktorja pred komisijo PZS.