Program dela KA 2017

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Miha Habjan) in člani komisije (Blaž Gladek, Boštjan Štor, Jasna Pečjak, Nejc Pozvek, Peter Bajec ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj.  Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

 

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu

Komisija za alpinizem (KA) v 2017 načrtuje 5 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje,  usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

 

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Izpiti za alpiniste

Maj – September, Vršič, Vipava,  Dolžanova soteska, slovenske Alpe

40

Izpiti za alpinistične inštruktorje

September – November, Vršič, Vipava, Dolžanova soteska

10

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

September

50

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali

Julij, Kamniško sedlo

20


Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor načelnikov

Maj

47

 

Zbor alpinistov

November

150  

Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 - 40

Srečanje alpinistov veteranov

Plezalni vikend

December

25

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

16

Plezanje v kopni skali  (mladi perspektivni alpinisti)

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Junij

16

Plezanje v kopni skali (mlade perspektivne alpinistke)

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar

16

Plezanje v zimskih stenah (mlade perspektivne alpinistke in alpinisti)

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem.

Poletni tabor - Alpe

Julij - Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah.

Srečanje plezalcev Slovaška

18. do 24.6.2017

15

Spoznavanje slovaškega načina plezanja in izmenjava izkušenj.

Srečanje plezalcev Hrvaška

24. do 30.9.2017, Paklenica

15

Spoznavanje hrvaškega načina plezanja in izmenjava izkušenj.

 

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

1

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Mednarodno srečanje v Angliji za ženske

Junij

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Mednarodno srečanje – Valle Orco

September, Valle Orco

2

Plezanje velikih granitnih sten.

Srečanje plezalcev Slovaška

18. do 24.6.2017

15

Spoznavanje slovaškega načina plezanja in izmenjava izkušenj.


Pomembnejši projekti

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih vsebin v spletnem priročniku (»alpiročnik«).

V pripravi.

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

Dogovarjanje  V okviru Smar

Zbornik slovenski alpinizem 2015-2016

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  alpinistično aktivnost v omenjenem obdobju, doma in v tujini

Konec leta 2017.

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2016

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

Izvedeno v februarju 2017.

 

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Alp. odprava 1

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 2

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 3

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 4

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 5

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

 

Aktivnosti SMAR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Julijske Alpe, 20. - 22.1.2017

Izmenjava z mentorsko skupino Steva Housa.

 

Škotska 12. - 19.2.2017

Izmenjava z Britanci.

 

Nemčija/Avstrija 18. - 26.3.2017

Alpe med Bavarsko in Avstrijo.

 

Albanija 13. - 28.5.2017

Prokletije, Arapit

 

Španija 5. - 15.8.2017

Picos de Europa

 

Avstrija 1. - 3.9.2017 

Hochkonig, Wilderkaiser

 

Francija 6. - 15.10.2017

Alpe med Grenoblom in Chamonixom

 

Maroko 10. -26.11.2017

Thagia

 

 

Zaključek

Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so usposabljanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Glavna skrb KA ostaja razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma, predvsem pa skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvajanje njihovih akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih akcij. KA bo poskušala izboljšati komunikacijo med KA in vrhunskimi alpinisti (stroko) ter načelniki odsekov in klubov. Planirane so določene spremembe v vsebini in načinu delovanja KA. Nekaj projektov s prejšnjih let je ostalo nedokončanih, te nameravamo dokončati v 2017. Sicer je plan sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2017 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične tematike. Velik problem postaja financiranje odprav v tuja gorstva, ker je na voljo relativno majhna vsota namenskega denarja. Če bo Slovenija hotela držati stik s svetovno »odpravarsko« srenjo bo potrebno zagotoviti nove alternativne vire za financiranje akcij v najvišja gorstva sveta.

Miha Habjan, načelnik IO KA PZS