Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Program dela KA 2023

Program dela Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije

Splošna predstavitev in temeljni namen delovanja

Komisija za alpinizem (KA) je strokovni koordinacijski organ PZS, ki pokriva področje alpinistične dejavnosti. IO KA sestavljajo načelnik (Oto Žan) in člani komisije (Jasna Pečjak, Blaž Navršnik, Matic Košir, Nejc Pozvek, Miha Zupin, Peter Bajec, Miha Habjan ter Alen Marinović, ki skrbi za področje usposabljanj). Glavne naloge KA so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu in razvoja mladih perspektivnih alpinistov, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične dejavnosti.

Osnovna predstavitev delovanja v načrtovanem letu

Komisija za alpinizem (KA) v 2023 načrtuje 6 rednih sej IO KA, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni volilni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov in sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam oz. posameznikom v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, slovensko mladinsko alpinistično reprezentanco – SMAR (akcije) in slovensko člansko alpinistično reprezentanco, organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, usposabljanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, vse ostale teme, ki so posredno ali neposredno dotikajo alpinizma, tesno sodelovanje s predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

Načrtovana usposabljanja

 

Naziv usposabljanja

Termin in lokacija

Št. Udeležencev

Izpiti za alpiniste

Maj – September, Vršič, Vipava,  Dolžanova soteska, slovenske Alpe

30

Licenčni seminar za reaktivacijo AI

Januar, PZS

10

Licenčni seminar za alpinistične inštruktorje

Januar, ZOOM

120

Strokovni seminar za izpitno komisijo

September

10

Seminar za nove alpinistične inštruktorje

Celo leto

40

Začetni zimski tečaj

Zima 2023

15

Začetni tečaj v kopni skali

Junij 2023

15

Načrtovane  aktivnosti – mladinci in člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zbor načelnikov

Marec

40

 

Zbor alpinistov

November

150 

Neformalno srečanje in druženje alpinistov

Zbor alpinistov veteranov

Oktober

30 – 40

Srečanje alpinistov veteranov

Plezalni vikend

Maj/junij

25

Plezanje in druženje mladih perspektivnih alpinistov skupaj s člani SMAR

Poletni alpinistični tabor v slovenskih stenah

Avgust

16

Plezanje v kopni skali  (mladi perspektivni alpinisti)

Zimski alpinistični tabor v slovenskih stenah

Februar/marec

16

Plezanje v zimskih stenah (mlade perspektivne alpinistke in alpinisti)

Ženski zimski tabor

Marec

10

Plezanje zimskih smeri

Ženski letni tabor

Avgust

10

Plezanje letnih smeri

Načrtovane  aktivnosti v tujini-mladinci

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Zimski tabor tujina

Oktober, Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v gorah nad Chamonix-jem.

Poletni tabor – Alpe

Julij – Alpe

12

Plezanje mladih perspektivnih alpinistov v velikih dolomitskih stenah.

Tabor UIAA

Januar

6

Ledno plezanje v dolini Briancon, Francija.

Načrtovane  aktivnosti v tujini-člani

 

Naziv aktivnosti

Termin in lokacija

Št. udeležencev

Namen

Mednarodno srečanje v Angliji

Maj

2

Spoznavanje angleških sten in angleškega načina plezanja.

Pomembnejši projekti

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Priročnik Alpinistična šola

Posodabljanje in dopolnjevanje alpinističnih vsebin v spletnem priročniku (»Alpiročnik«).

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Izmenjava s tujimi alpinisti

Plezanje in druženje s tujimi alpinisti

Dogovarjanje  v okviru SMAR.

Zbornik slovenski alpinizem 2021

Zajeti in zabeležiti vso pomembnejšo  alpinistično aktivnost v omenjenem obdobju, doma in v tujini

 V elektronski obliki.

Izbor najuspešnejših alpinistov v 2022

Promocija in ovrednotenje alpinističnih dosežkov v preteklem letu

 Pomlad 2023

Slovenske stene

Spletni vodnik po slovenskih stenah.

Se izvaja in stalno nadgrajuje ter posodablja.

Virtualni »ferajn«

Spletni repozitorij za povezovanje in pomoč alpinističnim odsekom

 

Aktivnosti AR – slovenske članske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen

Stanje

Alp. odprava 1

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 2

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 3

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 4

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Alp. odprava 5

Podpora članski alpinistični odpravi sestavljeni iz članov reprezentance

 

Aktivnosti SMAR – slovenske mladinske alpinistične reprezentance

 

Naziv projekta

Namen in vodja

Stanje

Škotska

Plezanje kombiniranih smeri

februar

Eccrins

Plezanje kompleksnih smeri

maj

Dolomiti

Plezanje prvenstvenih smeri

julij

Chamonix

Plezanje smeri na višini

oktober

Zaključek

Prioriteta delovanja in usmerjanja KA so vrhunski alpinizem, podpora mladih perspektivnih alpinistov ter usposabljanje. Glavna skrb KA ostaja razvoj in usmeritev slovenskega vrhunskega alpinizma ter gradnja in širitev alpinistične skupnosti prek povezovanja med alpinističnimi kolektivi in prek drugih projektov. Ena izmed prioritet ostaja tudi skrb za ohranitev sedanje finančne podpore alpinistom za izvedbo akcij v tujih gorstvih ter drugih alpinističnih aktivnosti. KA bo še naprej delala na izboljšanju komunikacije med KA in načelniki odsekov in klubov. Nadaljevati želimo s sodelovanjem z domačimi trenutnimi in nekdanjimi vrhunskimi alpinisti pri razreševanju dilem in vprašanj, povezanih z našo skupnostjo. KA bo nadaljevala posvete z načelniki odsekov in klubov, kategoriziranimi alpinisti ter zaposlenimi športniki, na katerih se bodo obravnavale aktualne tematike in dileme. V letu 2023 bomo nadaljevali s projektom Slovenske stene,  z dograjevanjem seznama alpinističnih smeri. Cilj projekta je na enem mestu zbrati podatke o vseh alpinističnih smereh v naših gorah. Gre za dolgoročni projekt, ki pa ga KA ocenjuje kot nujnega, saj gre navsezadnje za dediščino slovenskega alpinizma. KA želi v prihodnosti izvesti projekt digitalizacije prijav na akcije, odprave ter oddaje vzponov.

Sprotno in uspešno izvajanje programa KA za 2023 ter vseh ostalih aktualnih zadev, ki se dotikajo alpinistične tematike, ostaja stalnica tudi za letošnje leto. Velik poudarek pa bo na aktivnostih, ki so zastale v preteklih letih in jih bomo morali intenzivno reševati v tekočem letu.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik IO KA PZS