Alpinistični kolektivi - Plezalni klub

V Sloveniji deluje 51 alpinističnih kolektivov - 43 aktivnih in 8 neaktiven.
Vrste kolektivov

Alpinistični odsek je temeljna oblika izvajanja alpinistične dejavnosti v okviru planinskega društva. Alpinistični klub je oblika izvajanja alpinistične dejavnosti kot samostojna pravna oseba. Alpinistična sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev alpinistične dejavnosti znotraj planinskega društva ali drugih organizacij in nima pogojev za trajno samostojno delovanje.

 

Plezalni klub Rifnik Šentjur
A

Plezalni klub
Obstaja od: 26.06.2012

Načelnik/vodja: Marko Podgoršek
Cesta Valentina Orožna 8 C, 3230 Šentjur

Splet: http://www.pkrifnik.si

 

Plezalnik klub Idrija
A

Plezalni klub
Obstaja od: 01.01.2017

Načelnik/vodja: Blaž Bizjak

Splet: http://www.pk.idrija.biz

 

Plezalno društvo Cempin
A

Plezalni klub
Obstaja od: 01.04.2014

Načelnik/vodja: Jakob Stanonik