Alpinistični kolektivi - Alpinistična sekcija

V Sloveniji deluje 52 alpinističnih kolektivov - 43 aktivnih in 9 neaktiven.
Vrste kolektivov

Alpinistični odsek je temeljna oblika izvajanja alpinistične dejavnosti v okviru planinskega društva. Alpinistični klub je oblika izvajanja alpinistične dejavnosti kot samostojna pravna oseba. Alpinistična sekcija je prehodna organizacijska oblika, ki nastane za poživitev alpinistične dejavnosti znotraj planinskega društva ali drugih organizacij in nima pogojev za trajno samostojno delovanje.

 

Alpinističn sekcija Špaltna
A

Alpinistična sekcija
Obstaja od: 01.01.2020

Načelnik/vodja: Zlatko Drnovšek

 

Alpinistična sekcija Slovenska Bistrica
N

Alpinistična sekcija

Načelnik/vodja: