torek, 21. junij 2016

Zapisnik zbora načelnikov Komisije za alpinizem 2016

Zbor načelnikov je bil v torek 21. junija 2016, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Kranj.

 Vabilo (378,61 Kb)
 Zapisnik (496,27 Kb)
 Prisotnost (144,73 Kb)

Gradivo:
 Poročilo o delu KA PZS 2015 (509,58 Kb)
 Finančno poročilo 2015 (482,34 Kb)
 Plan dela KA PZS 2016 (390,43 Kb)
 Finančni plan KA PZS 2016 (492,09 Kb)

Predlog ustanovitve alpinističnega sklada:
 Dopis načelnikom - zbor načelnikov KA PZS (264,06 Kb)
 Rezultati razpisa za akcije KA 2016 (266,65 Kb)
 Akcije 2016-vrednotenje (273,13 Kb)