Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
ponedeljek, 31. avgust 2020

Predlog za vpis v razvid (evidenca) izobraženih/usposobljenih športnih delavcev

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Vloge morajo biti posredovane na elektronski naslov gp.mizs@gov.si ali na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javno veljavnih programih usposabljanj.

Vpis v razvid športnih delavcev


prenesi datoteko