Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
sreda, 20. januar 2021

Registracija odsekov in članov KA za leto 2021

Kako oddate registracijo za člane, vam prilagamo navodila in prosimo, da se jih držite, saj se bomo na ta način obojestransko izognili nepotrebnemu dodatnemu delu in popravkom. Rok za oddajo vloge je 8. februar 2021.

Načelniki podatke o odseku oz. klubu izpolnite na tej povezavi - https://forms.gle/xsYbuvkW7ytyzdBV6.

Kako oddate registracijo za člane, vam prilagamo navodila in prosimo, da se jih držite, saj se bomo na ta način obojestransko izognili nepotrebnemu dodatnemu delu in popravkom.

Članarina za registracijo za leto 2021 je 4,00 €.

V letu 2021 bodo pri KA registrirani člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Plačana članarina PZS za leto 2021.
  • Plačana članarina za registracijo za leto 2021 (4 €).
  • najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2020 in
  • med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani ...), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev in pošlje na alpinizem@pzs.si.

ROK ZA ODDAJO VLOGE V NAVEZI JE DO VKLJUČNO 8. FEBRUARJA 2021. 

Registracijo članov za leto 2021 sprejemamo izključno v Navezi.


Alpinistični kolektivi, ki letos ne bodo registrirani, ne bodo prejemali pošte. Pogoj za registracijo članov je registracija kolektiva. Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA PZS. Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.

Vse zahtevane podatke KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.


POMEMBNO: Kot vsa leta prej moramo v letu 2021 vse registrirane člane v okviru KA in KŠP prenesti v aplikacijo šport360 Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo tudi izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka/kluba. Obvezna podatka sta tudi EMŠO registriranega in kraj rojstva. Osebam, katerim ste oba podatka vpisali ob registraciji 2020, tega ni več potrebno, saj sta že zajeta v seznam.


Če vseh podatkov ne bo in le ti ne bodo pravilni ali pomanjkljivi, takšen posameznik ne bo registriran!


Register registriranih bo objavljen na spletni strani OKS. Pri tem smo dolžni pojasnilo, da po Pravilniku o registraciji in kategorizaciji, so v ta register zajeti samo registrirani člani stari med 18. in 50 let. KA PZS pa bo v internem registru registriranih v Navezi vodila in upoštevala posameznike tudi izven te starostne meje za potrebe KA razpisov.

Poleg izpolnjene vloge v Navezi je potrebno na e-naslov: alpinizem@pzs.si poslati še:

  • PDF kopijo potrdila o plačani registraciji KA za leto 2021 skupno za vse registrirane člane alpinističnega kolektiva (Denar za registracijo KA PZS za leto 2021 načelnik odseka nakaže na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, TR : SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, Sklic: SI00 11-5-5, s pripisom: registracija KA za 2021).

 

 

Prilogi:
PDF Razpis
PDF Navodila za vnos registracije alpinistov v Nevezo