Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
nedelja, 20. december 2020

Decembrski srečanji s kategoriziranimi alpinisti in z načelniki društev

Po tem, ko smo pred dobrim letom dni člani IO KA posebnem srečanju gostili vrhunske alpiniste in na koncu družno ugotovili, da je takšne oblike druženja potrebno ohraniti, smo letos z veseljem ponovili zadevo. 10. decembra smo, razmeram primerno - v spletnem okolju - znova gostili naše najboljše alpiniste; z namenom, da pregledamo delo preteklega leta, da izmenjamo poglede o aktualnih projektih KA in stanju vrhunskega alpinizma ter, nenazadnje, ohranjamo dobro komunikacijo in spodbujamo vse akterje k prispevku za dobrobit alpinistične skupnosti.

Kot že lansko leto, ko se je na omenjenem srečanju rodila ideja o novi skupini mladih alpinistov, ki je letos začela z delom pod mentorstvom Luke Stražarja, smo tudi letos prišli do nekaterih odličnih idej in ugotovitev, ki jih bomo skušali realizirati v prihodnjem letu.

Prav tako pa smo se, predvsem v luči neugodnih razmer za izvajanje naše dejavnosti in društvenega življenja, pa tudi v želji, da še izboljšamo komunikacijo s članstvom ter zmanjšamo sedaj tako opevano socialno distanco (ki bi morala biti zgolj fizična, če smo natančni), odločili, da v decembru (22.) na spletnem srečanju gostimo tudi načelnike oz. predstavnike alpinističnih kolektivov. 

Dobra udeležba in vzdušje sta pripomogla h konstruktivni razpravi. Člani IO KA in strokovni sodelavec PZS smo predstavili aktualno delo, dogajanje in projekte, načelniki pa so se vključili z vprašanji na obravnavane tematike. Kljub zatišju društvenega življenja smo zaključili spodbudno in v upanju, da nas čim prej znova doseže vrvež alpinističnega udejstvovanja in ustvarjanja.

2020_12_24_15_28_02

Registracija, kategorizacija, kakovostni vzponi, razpis za odprave in odpravarstvo v času korone, vpisi v razvid strokovnih delavcev v športu, nova zakonodaja na področju športa in spremembe izobraževanja, ki se obetajo, spletni vodnik Slovenske stene, alpinistični arhiv, projekt »Virtualni ferajn«, preopremljanje klasik in modern(ejš)ih smeri, projekt Mladi v gorah ter še kakšna tema so se našli na dnevnem redu obeh decembrskih srečanj, ki ju bomo, verjamemo, lahko naslednje leto izvedli v živo. 

Vsekakor pa si bomo, v želji po gradnji dobre alpinistične skupnosti, prizadevali, da realiziramo nove ideje, ki sta jih prinesli srečanji, in ohranjali odprt prostor za razprave ter skrbeli za dobro medsebojno komunikacijo. Prepričani smo, da lahko le na ta način premikamo slovenski alpinistični voz v pravo smer ter skrbimo dobro vzdušje v naši skupnosti.

2020_12_24_15_28_38

Člani IO KA se vsem udeležencem srečanj najlepše zahvaljujemo za čas, sodelovanje, mnenja in predloge. Veseli smo, da nam tudi v neugodnih časih ne zmanjka zaleta, hkrati pa vabimo vse, ki bi si želeli prispevati svoj kamenček v naš alpinistični mozaik, da se oglasijo s svojimi pogledi in idejami - prostora za delo in napredek je dovolj. Ob tem vsem našim članom želimo lepe praznike ter veliko dobrih plezarij v prihodnjem letu.

Besedilo: Nejc Pozvek, član IO KA PZS