Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
torek, 29. november 2022

RAZPIS I Seminar in izpiti za naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul Alpinistični inštruktor

Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije razpisuje seminar in izpite za naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje - planinstvo-alpinizem, modul Alpinistični inštruktor.

Seminar bo razdeljen na predavanja preko spleta in dva sklopa, in sicer: ledno-zimsko-ledeniški in letni. Za vse, ki bodo želeli, bo na voljo tudi neobvezen seminar turnega smučanja.

S seminarjem bomo začeli z ZOOM predavanjem, 11. 1. 2023 v popoldanskem oz. večernem času. Za podrobnejši program ostalih sklopov glejte prilogo.

Vse obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih.

Kotizacija za seminar in izpite je 500 €. Kotizacija za drugo opravljanje izpita je 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom/klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej. Nastanitev in prehrano si kandidati krijejo sami in ni zajeta v kotizacijo.

Rok prijav je petek, 16. december 2022 izključno preko Naveze.

(usposabljanje v Navezi najdete kot KA Športno treniranje - planinstvo-alpinizem - 2. stopnja, modul Alpinistični inštruktor)

Prijavo lahko odda le društveni skrbnik sistema ali načelnik odseka, ki ima dostop do Naveze. 

V drugačni obliki prijav ne sprejemamo.

Prijava mora vsebovati (poimenovane priloge, ki se ločeno naložijo ob prijavi v Navezo, samo PDF):

1.obrazec »Fotokopija dokumenta najvišje dosežene stopnje izobrazbe oz. potrdila o šolanju«

2.obrazec »Pregled opravljenih tur AI«

3.obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Članarino preverjamo samodejno.

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo mogli upoštevati.

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Seminar za AI 2023 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vse morebitne nejasnosti na: janez.toni@gmail.com ali 040 669 902


Janez Toni, v
odja seminarja AI   

Alen Marinović, vodja usposabljanja pri KA

Oto Žan, načelnik IO KA

 

Priloge:
PDF Celoten razpis.
PDF Seminar za naziv Alpinistični inštruktor 2023 – INFO.
DOC Obrazec »Pregled opravljenih tur AI«.
DOC Obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«.
PDF Navodila za prijavo preko Naveze.