sreda, 25. oktober 2023

RAZPIS I Kategorizacija za leto 2023 – jesenski rok

Prijave za kategorizacijo sprejemamo v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen23 do vključno petka, 10. novembra 2023.

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov - kandidate za kategorizacijo - prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2022/2023 (obdobje od 01. 11. 2022 - 01. 11. 2023) najkasneje do vključno petka, 10. novembra 2023.

Prijave za kategorizacijo sprejemamo v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen23

1) Upoštevale se bodo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka, in pripravljene v skladu s temi navodili.
2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.
3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu "Pregled tur", ki je priložen.
3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografija stene z vrisano smerjo, sicer se smer ne more upoštevati za kategorizacijo.
3b) Za vse smeri izven Slovenije je treba priložiti skico.
3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec »ocene po raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.
4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

Obenem vam pošiljamo tudi obrazec "Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika".

Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do zdaj še niso izpolnili.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Oto Žan, načelnik KA PZS

 

PRILOGE:
GIF Obrazec pregled tur
GIF Obrazec ocene po raztežajih
DOC Obrazec prvenstvene smeri
DOC Obrazec prijava kategoriziranega športnika