ponedeljek, 2. januar 2023

Letno srečanje kategoriziranih alpinistov v Logarski dolini

Pred leti smo v okviru IO KA prepoznali potrebo po vzpostavitvi bolj redne in organizirane komunikacije z najaktivnejšimi in najuspešnejšimi alpinisti v našem prostoru. Že sicer zglednim odnosom in sodelovanju smo dodali letno srečanje, ki smo ga prvič izvedli v zaključku leta 2019 v prostorih PZS. Dobre ideje (ki so kmalu začele dobivati oprijemljivo podobo) in argumentirana razprava so pokazali, da je tovrstna oblika druženja zelo dobrodošla, da ne rečemo nujna.

V letu 2020 smo se v zaključku leta dobili v "on-line" izvedbi, leto kasneje v hibridni. Udeležba je bila v vseh letih zelo dobra, odzivi prav tako, zato smo sprejeli idejo, da v zaključku 2022 zadevo izpeljemo nekje v gorskem svetu. Dolžino in vsebino posveta smo raztegnili na ves konec tedna, za lokacijo pa izbrali Kmečko hišo Ojstrica v Logarski dolini.

IMG_20221119_WA0003

V osrednjem, sobotnem večeru (19. novembra) smo izvedli načrtovano srečanje s kategoriziranimi alpinisti, ki je bilo zelo dobro obiskano ter ponudilo "prelomne" poglede na prihodnost našega alpinizma. Med osrednjimi sporočili razprave je bil razmislek o možnosti pritegnitve ostalih vrhunskih športnikov znotraj okrilja PZS v alpinistične vode in ob tem predvsem razprava o načinih, ki bi lahko vzpodbudili lažje prehajanje ambicioznih plezalcev/športnikov med komisijami ter znotraj (seveda na novo osnovanih/prilagojenih) sistema izobraževanj oz. usposabljanj, financiranja itn. Ostale pomembne teme so zajemale odpravarstvo, tabore za mlade/perspektivne in njihovo strukturiranje v kakovostno piramido, prav tako pa tudi vidike njihove izvedbe v luči odgovornosti in pravil, preopremljanje modernih alpskih smeri v naših gorah itn. Predstavili smo stanje aktualnih projektov in z njimi povezane ideje: vodnik Slovenske stene, virtualni ferajn in alpinistični arhiv. Srečanje smo po formalnem delu nadaljevali z druženjem, razprava pa ni polegla niti v nedeljskem jutru, ko je sicer večina izzive poiskala (vremenu ali noči primerno) v drugih koncih.

Nikakor pa ne moremo mimo uvodnega, petkovega večera, ko smo, glede na prav tako zelo dobro sprejete regijske posvete z načelniki, izpeljane v preteklih letih, v Logarsko dolino povabili načelnike iz savinjsko-šaleškega, štajerskega in koroškega konca; odzvali so se predstavniki domačega AK Rinka, ŠAO Velenje, AK Črna in AO TAM.
Razprava je, logično, tekla okoli izzivov alpinisitčnih kolektivov; izmenjava mnenj na relaciji kolektiv-IO KA se je znova izkazala za izjemno pomembno. Med možnostmi za napredek pri "skrbi" za delo kolektivov smo med drugim kot eno od osrednjih prioritet opredelili preverbo vključenosti s strani KA predlaganih pravilnikov o delovanju kolektivov in alpinističnih šol v ogrodje pravil delovanja posameznega odseka/kolektiva, kar je ključnega pomena v primeru npr. nesreč in posledično iskanja odgovornosti. Prav tako pa smo razpravljali o ostalih aktualnih problemih iz življenja alpinističnih kolektivov, ki se, na slovenski alpinistični periferiji, v večini vse bolj borijo za preživetje - z izjemo nekaterih svetlih sredin.

Pod črto: sklenili smo, da se ob koncu novembra 2023 znova srečamo v gorskem okolju; upamo, da s čim daljšim poročilom o opravljenih premikih naprej za (še) svetlejšo bodočnost slovenskega alpinizma.

Zapisal: Nejc Pozvek, član IO KA PZS