Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
ponedeljek, 27. marec 2017

Razpis izpitov za pridobitev naziva alpinist 2017

Komisija za alpinizem PZS razpisuje letošnje termine izpitov za pridobitev naziva alpinist. Pisni in teoretični del izpita bosta potekala v prvi polovici maja, v poletnih mesecih pa sledi, za tiste ki bodo opravili izpite, še izpitna tura z inštruktorjem.

Izpiti za pridobitev naziva alpinist bodo potekali po naslednjem programu:

Datum

izpit

Sobota, 6. 5. 2017

Izpit - praktični del

Nedelja, 7. 5. 2017

Četrtek, 18. 5. 2017

Izpit - teoretični del

Sobota, 3. 6. 2017

Popravni izpit - praktični del

Nedelja, 4. 6. 2017

Četrtek, 8. 6. 2017

Popravni izpit - teoretični del

julij 2017 - september 2017

Izpitna tura


Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.

Rok prijav je nedelja, 16. april 2017 in jih je treba poslati na naslov:

PZS, Komisija za alpinizem - izpiti za alpiniste, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana.

Posebna petčlanska komisija bo pregledala ustreznost prijav do srede, 26. aprila 2017.


Prijava mora vsebovati:
  • obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
  • obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
  • obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Vsi zgornji obrazci se nahajajo v dokumenti »Prijavni obrazci,« ki ga najdete med prilogami.


Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2017 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Dodatne informacije na voljo na elektronskem naslovu usposabljanja-alpinizem@pzs.si

Priloge: 

Alen Marinović,
vodja usposabljanja pri KA PZS
 Miha Habjan,
načelnik KA PZS