Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Angleži plezajo trad. Foto: Miha Kern

ponedeljek, 7. januar 2019

Razpis za Mednarodno srečanje plezalcev – Ynys Ettws, Llanberis Pass, North Wales

Angleška gorniška zveza (BMC) ponovno organizira mednarodno letno srečanje plezalcev in je na srečanje povabila tudi dva predstavnika naše organizacije (predlagajo enega moškega in eno žensko).

Srečanje se bo odvijalo v Ynys Ettws, Llanberis Pass, North Wales, namen srečanja je druženje z alpinisti iz drugih držav, spoznavanje tradicionalnega angleškega plezanja, alpinistične etike in tradicije in sprožiti mednarodno diskusijo na trenutno aktualnih temah, ki zadevajo alpinizem in plezanje v svetu.

Vsak dan se bo po programu in glede na želje ter sposobnosti prisotnih odhajalo plezat v okoliške stene, kjer prevladuje zahtevno skalno plezanje z nameščanjem tradicionalnega varovanja.

 

  • Čas: 12.–19. maj 2019
  • Kraj: Ynys Ettws, Llanberis Pass, North Wales
  • Več informacij na: http://www.thebmc.co.uk

 

KA PZS razpisuje udeležbo za 2 alpinista. Skupaj s prijavo oddajte 15 najboljših referenčnih skalnih smeri v zadnjih dveh letih ter najtežjo splezano skalno smer v plezališču (NP, RP) v zadnje pol leta.

Od izbranih kandidatov se pričakuje pisno poročilo s predstavitvijo in pogledom na ta načina plezanja za objavo na straneh KA PZS in deset fotografij.

KA bo naredila končen izbor in o tem preko elektronske pošte obvestila prijavljene alpiniste. Izbrana alpinista si bosta morala sama organizirati vso potrebno logistiko in o srečanju napisati poročilo. KA bo izbrana alpinista finančno delno podprla. Na podlagi predloženih računov bo predvidoma krila osnovne stroške bivanja na srečanju (180 funtov na osebo) in del transportnih stroškov v višini do 100,00 € na posameznika.

 

Prijave pošljite na e-naslov: alpinizem@pzs.si zadeva BMC 2019, najkasneje do vključno petka, 25. januarja 2019, do 23.00 ure.

Kasneje prispelih ali nepopolnih prijav ne bomo upoštevali. Prijavljeni morajo izpolnjevati pogoje KA glede razpisov in prijav (urejena registracija za leto 2019), morajo imeti tudi urejeno A članarino PZS za leto 2019.


Peter Bajec, načelnik KA

Priloga:
DOC Prijavnica