Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
četrtek, 11. marec 2021

Izpiti za alpiniste 2021| razpis

Glede na trenutne razmere, ko se določila zaradi pandemije v državi nenehno spreminjajo, je težko določiti točne termine in potek izpitov za alpiniste. Če bo trend sproščanja ukrepov ugoden, si želimo v mesecu maju izpeljati izpite za naziv alpinist.

 

Datum

izpit

Sobota, 8. 5. 2021

Izpit - praktični del

Nedelja, 9. 5. 2021

Sreda, 12. 5. 2021

Izpit - teoretični del

Sobota, 29. 5. 2021

Popravni izpit - praktični del

Nedelja, 30. 5. 2021

Sreda, 2. 6. 2021

Popravni izpit - teoretični del

julij 2021 - september 2021

Izpitna tura


Prvi korak k izvedbi izpitov je ta razpis. S tem želimo dobiti seznam kandidatov, ki si želijo letos pristopiti k izpitu. Program in potek izpitov bo določen naknadno glede na število prijav in razmere v državi.

Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.


Rok prijav je ponedeljek, 5. april 2021 in jih je treba poslati na naslov:
PZS, Komisija za alpinizem - izpiti za alpiniste, Ob železnici 30a, p.p. 214, 1001 Ljubljana.

Posebna petčlanska komisija bo pregledala ustreznost prijav do petka, 23. aprila 2021.


Prijava mora vsebovati:
1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika«
3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2021 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vsa dodatna pojasnila so na voljo preko e-naslova usposabljanja-alpinizem@pzs.si.

Alen Marinović,
vodja usposabljanja pri KA PZS
Oto Žan,
načelnik KA PZS


Priloge:
PDF Izpiti za naziv alpinist 2021 - INFO
DOC Prijava na izpit za naziv alpinist