Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
sreda, 2. december 2020

Mladi alpinisti I Na dolgi rok delamo v pravi smeri

Kljub nekoliko drugačnim časom je program Mladi alpinisti Komisije za alpinizem začel z delom. V septembru 2020 so bili izvedeni sprejemni izpiti programa. Plezalni dan v plezališču Kotečnik in vzpon na Brano sta bila premierna preizkusa moči in veščin mladih plezalcev.

Z namenom ocene plezalnega znanja ter moči in kondicijske pripravljenosti so mladi zelo zadovoljivo hitro sopihali v breg Kamniških Alp ter brusili gumo plezalk in blazinice prstov v zajedah, ploščah in previsih plezališča Kotečnik. Plezalni nivo se je gibal nekje med 6a in 7c+. Najhitrejši čas vzpona iz Kamniške Bistrice do vrha Brane pa je znašal 1 uro in 28 minut.

IMG_20200827_093253

Sicer lepe številke so zgolj neko začetno stanje, katerega cilj je, da vsak udeleženec programa trenutno stanje izboljša. Seveda nimamo v mislih ponovnega teka na Brano in ponovitve Kotečnika, ampak širši razvoj mladih plezalcev. V tej luči smo postavili cilje za obdobje do konca marca, ter začeli iskati poti, ki nas bodo pripeljale do njih.

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa smo prvo skupno akcijo predrugačili. Namesto plezanja z orodji "drytoolanja" so udeleženci v lastni režiji izvedli bivakiranje v naravi, če so jim to dopuščale omejitve.

IMG_20201109_092204_623

Kot mentor programa se ob prejetih načrtih in mesečnih poročilih dejavnosti veselim dela v prihodnje. Morda bo takšna oblika dela z mladimi potrebovala nekaj več časa, da se postavi na noge, kot bi sicer v normalnih pogojih. Verjamem pa, da na dolgi rok delamo v pravi smeri.

Luka Stražar, mentor programa