Razpis AI 2016

Spoštovani,

pošiljamo vam razpis za seminar in izpite za Alpinistične inštruktorje v letu 2016. Seminar bo razdeljen na 3 sklope in sicer: ledno plezanje, zimska in ledeniška tehnika ter letna tehnika. Začel se bo v soboto, 30. 1. 2016 s 1. sklopom lednega plezanja.

Vse obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih.

Kotizacija za seminar in izpite je 250 €. Popravni izpit iz posameznega sklopa je 30 €.  Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun.

Kotizacije ne plačujte vnaprej.
 

Rok prijav je ponedeljek, 25. januar 2016 in jih je treba poslati na naslov:

PZS, Komisija za alpinizem – seminar za AI, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana

Prijava mora vsebovati:

1. obrazec »Prijava na seminar za naziv alpinistični inštruktor«
2. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo mogli upoštevati.

Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Seminar za AI 2016 - INFO, ki je priloga tega dopisa.

Vse morebitne nejasnosti na: aanderle@hotmail.com

 Razpis (384,87 Kb)
 Prijavnica (363,00 Kb)

 


Pogoji za prijavo na izpit:
Splošni:
  • član PZS in član kluba/odseka, ki je registriran pri KA,
  • končana najmanj 3 letna poklicna šola,
  • starost 21 let,
  • najmanj 2 leti staža kot alpinist (za 2016 se lahko prijavijo tisti, ki so opravili izpit za alpinista 2014 ali prej),
  • opravljeni vzponi z oceno V. in višji od 500 m v zadnjih 3 letih,
  • kandidat mora biti registriran alpinist pri Komisiji za alpinizem,
  • v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na seminar za naziv alpinistični inštruktor«,
  • izjava kandidata o zdravstvenem stanju.

Opomba: seznam opravljenih vzponov bo pregledala 3 članska komisija inštruktorjev in ocenila, če kandidat lahko pristopi k seminarju ali ne.

Potek seminarja in izpitov:
Seminar bo razdeljen na 3 sklope in sicer: ledno plezanje, zimsko-ledeniški in letni.

Na vseh seminarjih je prisotnost obvezna.

Podrobnejši program:

Datum

Seminar/izpit

tematika

Sobota, 30.1.2016

Seminar

Ledno plezanje

Nedelja, 31.1.2016

Sobota, 6.2.2016

Izpit

Ledno plezanje

Sobota, 27.2.2016

Seminar

Zimska in ledeniška tehnika

Nedelja, 28.2.2016

Sobota, 19.3.2016

Izpit

Zimska in ledeniška tehnika

Nedelja, 20.3.2016

Sobota, 23.4.2016

Seminar

Letna tehnika in orientacija

Nedelja, 24.4.2016

Četrtek, 12.5.2016

Izpit

Letna tehnika

Petek, 13.5.2016

Sreda, 18.5.2016

Izpit

Teoretični del

Opomba: KA si v primeru neprimernih vremenskih razmer pridržuje pravico do spremembe datumov posameznih akcij. Popravni izpitni rok iz posameznih tematik bo določen glede na število popravnih izpitov po prvem izpitnem roku

Potek izpitov:
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnih delov (ledna, zimska in ledeniška tehnika ter letna tehnika in plezanje smeri 6a v plezališču ter prva pomoč). Razpisana bosta dva roka: redni in popravni.

Teme za teoretični del so: nevarnosti, prehrana, oprema, prva pomoč, vremenoslovje, izrazoslovje, orientacija, prva pomoč, zgodovina, poznavanje gorstev

Kriterij znanja na praksi:
Znanje mora biti suvereno in tekoče. Ocenjuje se tudi nastop in podajanje znanja, kar je za inštruktorja bistvena veščina. Inštruktorji praviloma ne komentirajo vašega dela. V primeru, da naredite napako, ki ima lahko za posledico hujšo nevarnost za vas osebno ali vašega soplezalca (inštruktorja), bo inštruktor ukrepal in prekinil vaše delo.

Da bo vaše znanje kar najbolj objektivno ocenjeno, bo poskrbljeno s t.i. prostimi inštruktorji, ki bodo ocenjevali delo večih ljudi. Tako bo vaše delo vedno spremljano in ocenjevano s strani dveh ali celo večih inštruktorjev. Na osnovi zapisanega pa bodo o vaši uspešnosti odločali vsi inštruktorji skupaj.
 

OPOMBA: v primeru, da večina inštruktorjev oceni, da vaše znanje ni zadostno pri večini zahtevanih znanj, potem možnosti za popravni izpit ne boste imeli.

Zahtevana starost 21 let
Na seminar se lahko prijavijo tisti, ki bodo v letu 2015 dopolnili 21 let. Naziv alpinistični inštruktor in vse pristojnosti v zvezi z njim začnejo formalno veljati, ko kandidat dopolni zahtevano starost.

Potrebna oprema
Vsa potrebna oprema, ki jo kandidati uporabljajo na seminarjih in izpitih mora ustrezati normam UIAA oziroma CE.

Anketa
Ob koncu izpitov boste dobili tudi kratko anonimno anketo z nekaj vprašanji. Želimo dobiti koristne informacije za prihodnje izpite tudi iz vaše strani. Računamo na vaše sodelovanje in objektivnost.