Kolumna
sobota, 25. november 2017

Zbornik jeseniških alpinistov z bogato vsebino

Člani alpinističnega odseka Planinskega društva Jesenice so ob letošnjem sedemdesetletnem jubileju izdali bogat zbornik, v katerem se na štiristo straneh zrcali bogastvo dejavnosti vseh generacij alpinistov, ki so se od leta 1947 naprej zapisali goram, stenam in vrhovom.

Člani Alpinističnega odseka PD Jesenice so pri pripravi zbornika Kronika Alpinističnega odseka Jesenice 1847-2017opravili veliko in naporno delo. Podatke so zbrali iz kronike, ki so jo do leta 1980 vestno vodili, za kasnejše obdobje so morali podatke izbrskati iz različnih zapisnikov in poročil občnih zborov. Vsebino so obogatili s prostimi spisi članov, ki so opisali svoje spomine na podvige v domačih in tujih stenah ter na odpravah. Zbornik, bogato opremljen s številnimi fotografijami, sta uredila Maja Perko in Rafael Kolbl.

Poleg zbornika so ob jubileju izdali tudi plezalni vodnik Prvenstvene smeri Alpinističnega odseka Jesenice 1947-2017. Vodnik je zbral in uredil Matic Košir, skice narisal Rafael Kolbl, fotografije pa so prispevali člani odseka.

Obe publikaciji predstavljata pomemben prispevek k zgodovini in razvoju alpinizma na Jesenicah. Ponujata branje za vse generacije, ki so kakorkoli povezane z alpinizmom in gorništvom.

Zbornik in plezalni vodnik lahko zainteresirani dobijo na sedežu Planinskega društva Jesenice.

Janko Rabič