Kolumna

Vaja dela mojstra. Foto: Matej Ogorevc

četrtek, 22. november 2018

Plazovni tečaji v okviru čezmejnega projekta CROSSRISK tudi za laike

V okviru projekta »Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje« oz. CROSSRISK bosta izvedena Plazovni tečaj za strokovnjake in Praktični turnosmučarski dnevi. Tečaja bosta izvedli avstrijski plazovni službi Koroške in Štajerske. Pri projektu CROSSRISK sodeluje tudi Agencije Republike Slovenije za okolje.

1. Plazovni tečaj za strokovnjake

Poudarek na izdelavi in interpretaciji profilov snežne odeje:
 • Datum: 11.-14. december 2018
 • Začetek: torek, 10:00
 • Konec: petek, okoli 14.00
 • Lokacija: Seehotel Jägerwirt
 • Stroški: tečaj je brezplačen. Namestitev v lastni režiji (polpenzion v hotelu cca. 80 €/os./dan)
 • Prijave in informacije: arnold.studeregger@zamg.ac.at

Teme:
 • sneg, plaz in meteorologija
 • odločanje
 • prva pomoč
 • razlaga meteoroloških podatkov
 • razlaga snežnega profila
 • praktične vaje na terenu (2 dni)
 • pravni okviri

Tečaj bo potekal v nemščini. Skupinsko in terensko delo se po potrebi lahko izvede tudi v angleščini.


2. Praktični turnosmučarski dnevi

Seznanitev z aktualnimi plazovnimi temami, obravnavanimi na Plazovnem simpoziju 2017. Program osredotočen na probleme, povezane s snežno odejo, terenom, nesrečami in človeškim faktorjem.

 • Datum: 14.-16. december 2018
 • Začetek: petek, 18:00
 • Konec: nedelja, 16.00
 • Lokacija: Seehotel Jägerwirt
 • Cena: 268 €
 • Vodja tečaja: Arno Studeregger (plazovna služba Avstrijske Štajerske)
 • Prijave in informacije: arnold.studeregger@zamg.ac.at


Pogoji sodelovanja:

 • znanje smučanja v vseh vrstah snega
 • zmožnost gibanja v zimskem gorskem svetu 4-5 ur
 • osnovne turnosmučarske izkušnje


Glavne teme bodo razdeljene na manjše sklope:

 • plazovne nesreče
 • oskrba žrtev plazov
 • organizacija v primeru sproženja plazu
 • snežni test
 • nastanek in razvoj snežne odeje
 • orientacija in teren
 • odločanje

 

Tečaj bo potekal v nemščini. Skupinsko in terensko delo se po potrebi lahko izvede tudi v angleščini.

 Napovedi in opozorila tveganj, povezanih z dežjem in snegom, na slovensko-avstrijski meji trenutno niso usklajeni in institucijam, pristojnim za izdajanje opozoril, običajno primanjkuje finančnih in kadrovskih sredstev za zadovoljiv razvoj najsodobnejših orodij. Projekt CROSSRISK bo združil znanje in spodbudil skupen razvoj na področju napovedovanja in opozarjanja na tveganja, povezana z dežjem in snegom. Splošni cilj projekta je izboljšanje varnosti in izboljšanje zaščite infrastrukture. V oporo turizmu bo tudi dvig ozaveščenosti o priložnostih in tveganjih s pomočjo izboljšane informiranosti o varnosti turnih smučarjev ali izboljšanih napovedi potenciala za umetno zasneževanje.

Glavni učinki projekta so izboljšanje napovedi in opozoril glede dežja, poplav in snega, njihova čezmejna usklajenost in izboljšanje njihove razumljivosti, dostopnosti in razširjenosti.

interreg_SI_AT

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in sodi v prednostno os »Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava - Izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije«.