Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
ponedeljek, 20. januar 2020

Uporaba svedrovcev v slovenskih gorah - stališče IO KA PZS (osnutek za obravnavo)

Spoštovani načelniki, z novim letom na KA čistimo stare dolgove in tako smo, končno lahko rečem, pripravili stališče KA glede nameščanja svedrovcev v obstoječih alpinističnih smereh naših hribov. Pripravljeno besedilo predstavlja stališče KA, torej pogled na tematiko trenutnih članov komisije, oplemeniten z izsledki posvetov, okroglih miz in srečanj, in gre za osnutek delovne narave, kar pomeni, da to ni končno besedilo in nič od tega še ni sprejetega. Besedilo gotovo potrebuje še malo stilskega in slovničnega urejanja, vendar bi v tej fazi potrebovali vašo pomoč in pomoč vaših članov v smeri kritike vsebine.

Menimo, da smo prišli do točke, ko je gradivo zrelo za javno obravnavo. In tukaj stopite na sceno vi, saj bi na KA želeli, da posredovano besedilo obravnavate na enem izmed vaših sestankov odseka, ga premeljete, obrnete na glavo ter nam sporočite morebitne pripombe, komentarje, argumente ... vaših članov, ki bi jih nato na KA pregledali in poskusili umestiti v dokument. Ker gre za dokument, ki bo, verjamemo, ključno oblikoval prihodnja leta in smer našega alpinizma, vas prosim, da si skupaj z vašimi člani vzamete čas in energijo ter opravite razmislek o vsebini. Oblikovanje dogovora glede nameščanja svedrovcev ne zadeva samo KA, temveč celotno alpinistično skupnost, zato vas prosim za odziv vsaj v obliki besede ali dveh.

Pripombe, komentarje, argumenta za/proti lahko pošljete na naslov alpinizem@pzs.si, sprejemali jih bomo do 14. februarja 2020.

Končno besedilo bo pripravljeno za sprejem na Zboru načelnikov, ki bo 19. marca 2020.

Hvala za vaše sodelovanje, v letu 2020 pa vam želim veliko užitkov v svetu vertikale, tako snežno-ledne kot skalne, predvsem pa, da bi se varno vračali domov. Srečno!

Peter Bajec, načelnik IO KA PZS


PDF Osnutek za obravnavo (702,36 Kb)