Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
torek, 12. maj 2020

Razpis izpitov za alpiniste v letu 2020

Glede na trenutne razmere, ko se določila zaradi epidemije v državi nenehno spreminjajo, je težko določiti točne termine in potek izpitov za alpiniste. Če bo trend sproščanja ukrepov ugoden, si želimo v mesecu juniju izpeljati izpite za naziv alpinist.

Prvi korak k izvedbi izpitov je ta razpis. S tem želimo dobiti seznam kandidatov, ki si želijo letos pristopiti k izpitu. Program in potek izpitov bo določen naknadno glede na število prijav in razmere v državi.

Obveščanje bo potekalo izključno preko elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako bo vse objavljeno na spletni strani KA PZS pod rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom / klubom) PZS poslala račun. Kotizacije ne plačujte vnaprej.Rok prijav: 20. maj 2020. Prijave pošljite na elektronski naslov usposabljanja-alpinizem@pzs.si izključno v e-obliki (PDF format, kot en dokument), zadeva: Prijava izpiti za alpiniste 2020.

Posebna 5-članska komisija bo pregledala ustreznost prijav do nedelje, 31. maja 2020.Prijava mora vsebovati:
  • Prijava na izpit za naziv alpinist
  • Potrdilo o opravljenem izpitu za starejšega pripravnika
  • Izjava o primernem zdravstvenem stanju


Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem primeru ne bomo upoštevati!


Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 2020 - INFO, ki je priloga tega dopisa.


Vsa dodatna pojasnila
so na voljo preko e-naslova usposabljanja-alpinizem@pzs.si.


Alen Marinović,
vodja usposabljanja pri KA PZS
Peter Bajec,
načelnik KA PZS


Priloge:
PDF Izpiti za naziv alpinist 2020 - INFO
DOC Prijava na izpit za naziv alpinist
PDF Razpis izpitov za alpiniste v letu 2020