Kolumna
četrtek, 21. maj 2020

Registracija alpinistov, alpinističnih pripravnikov in alpinističnih kolektivov 2020

Načelniki ste nam že posredovali podatke o odseku oz. klubu. Podatki so osveženi na spletni strani Komisije za alpinizem. Registracija članov pa bo od letos naprej potekala v informacijskem sistemu PZS Naveza.


Registracija članov poteka po novem v informacijskem sistemu NAVEZA!

V prilogi spodaj prilagamo navodila za oddajo registracije - prosimo, da se jih držite, saj se bomo na ta način obojestransko izognili nepotrebnemu dodatnemu delu in popravkom. Članarina za registracijo za leto 2020 znaša 4,00 €. Vsak registriran član bo ob koncu leta prejel zbornik Slovenski
alpinizem za obdobje 2020.

V letu 2020 bodo pri KA registrirani člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
  • Plačana članarina PZS za leto 2020.
  • Plačana članarina za registracijo za leto 2020 (4 €).
  • najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2019 in med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani ...), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev in pošlje na alpinizem@pzs.si.

ROK ZA ODDAJO VLOGE V NAVEZI JE DO VKLJUČNO 15. JUNIJA 2020.

Registracijo članov za leto 2020 sprejemamo
izključno v Navezi >>> naveza.pzs.si.

Alpinistični kolektivi, ki letos ne bodo registrirani, ne bodo prejemali pošte. Pogoj za registracijo članov je registracija kolektiva. Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA PZS. Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.

Vse zahtevane podatke KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.

POMEMBNO: registrirane člane je potrebno prenesti v aplikacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo tudi izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine za posamezen odsek/kluba. Obvezna podatka sta tudi EMŠO registriranega in kraj rojstva. Če vseh podatkov ne bo in le ti ne bodo pravilni ali pomanjkljivi, takšen posameznik ne bo registriran!


Poleg izpolnjene vloge v Navezi je potrebno na e-naslov alpinizem@pzs.si poslati še PDF kopijo potrdila o plačani registraciji KA za leto 2020 skupno za vse registrirane člane alpinističnega kolektiva (nakazilo na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, TR1: SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, Sklic: SI00 11-5-5, s pripisom: registracija KA za 2020).

Peter Bajec,