Kolumna
sreda, 27. maj 2020

Zbor načelnikov KA PZS

Komisija za alpinizem PZS sklicuje Zbor načelnikov, ki bo v četrtek, 18. junija 2020, ob 18. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, Ljubljana).

Zbor načelnikov KA PZS,
četrtek, 18. junija 2020,
sejna soba PZS, Ob železnici 30a, Ljubljana

Predlagan dnevni red:
  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
  2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
  3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
  4. poročilo o delu v letu 2019,
  5. finančno poročilo za leto 2019,
  6. plan dela za 2020 in 2021,
  7. finančni plan za 2020,
  8. volitve načelnika Komisije za alpinizem PZS,
  9. razno.

Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz vašega odseka ali kluba.