Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
četrtek, 10. junij 2021

RAZPIS I Tabori v organizaciji alpinističnih klubov in odsekov 2021

Spoštovani, Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za podporo taborov alpinističnih odsekov. Pozorno preberite vsebino razpisa in priloge.

Zaradi omejitev pri izvedbi alpinističnih akcij v preteklem letu želi KA spodbuditi alpinistične odseke k organizaciji plezalnih taborov doma in v tujini. Zato bo KA odsekom, ki bodo v letu 2021 organizirali plezalne tabore, povrnila del stroškov. Dodatno bodo nagrajeni tabori, ki bodo organizirani s strani dveh ali več odsekov.

KA bo za organizacijo taborov alpinističnih odsekov namenila 7.500 €.

Pogoji za prijavo tabora:
• najmanj 5 udeležencev tabora, ki so registrirani pri KA v letu 2021 in so člani odseka prijavitelja (v primeru tabora večih odsekov, velja 10 registriranih iz vseh odsekov),
• vsi udeleženci tabora morajo biti člani odseka prijavitelja in imeti urejeno članarino pri PZS,
• trajanje najmanj 3 dni oz. 2 noči,
• opravljen najmanj 1 alpinistični vzpon na udeleženca tabora.

Dolžnosti organizatorja:
• oddaja prijave tabora najmanj 10 dni pred začetkom po elektronski pošti na alpinizem@pzs.si,
• oddaja poročila v roku 10 dni od zaključka tabora s priloženimi računi, ki se glasijo na Planinsko zvezo Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (davčna št.: SI62316133) in
• oddaja izbora 10 plezalnih fotografij in kratke novice za objavo na spletni strani KA hkrati s poročilom na priloženem obrazcu.

Upravičeni stroški:
• Nočenje.
• Vstopnine.
• Prevoz (gorivo, cestnine, vozovnice, trajekti ...).

Višina podpore posameznega tabora znaša 75 % stroškov oz. do najvišjega zneska:
• Slovenija: 100 €
• Hrvaška: 200 €
• Tujina: 500 €

V primeru organizacije tabora s strani dveh ali več odsekov najvišji znesek velja za posamezni odsek. Finančna podpora bo nakazana odsekom v roku 10 delovnih dni od oddaje poročila.

Razpis je odprt do 31. 10. 2021 oz. do porabe načrtovanih sredstev.

Prijavo pošljite 10 dni pred začetkom akcije na alpinizem@pzs.si in navedite:
naziv akcije, pogorje akcije, čas akcije, vodjo akcije in kontaktno osebo.

POMEMBNO!
Za vse udeležence taborov v tujini je predlagana članarina A PZS, saj le ta vrsta članarine nudi ustrezno zavarovanje za plezanje v tujini (stroški reševanja do 25 000 €). Članarina B in S+Š nista ustrezni zaradi nižjih zavarovalnih vsot (stroški reševanja do 6000 €). Članarino je možno nadgraditi na A članarino samo z doplačilom razlike na matičnem planinskem društvu.


Oto Žan,
načelnik KA PZS


Priloga:
PDF Celoten razpis (179,91 Kb)
DOC OBRAZEC poročilo (149,00 Kb)