ponedeljek, 17. januar 2022

PODALJŠAN ROK - RAZPIS I Akcije Komisije za alpinizem 2022 (članska in mladinska reprezentanca)

Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za akcije v letu 2022. Zainteresirani pozorno preberite vsebino razpisa, priloge in rubriko »Pomembno«.


Zaradi zagotavljanja objektivnejšega vrednotenja prijav bomo na KA po končanem razpisu potrdili skupino izkušenih alpinistov, ki bo pregledala prispele prijave ter podala strokovno mnenje glede upravičenosti kandidatov za finančna sredstva in višine le-te (člani skupine ne bodo vključeni v podporo KA za akcije 2021). IO KA bo upošteval mnenje skupine, končni izbor pa bo opravil IO KA PZS. Izbrano bo omejeno število akcij, katerih posamezniki bodo deležni delne finančne podpore s strani KA PZS in ob upoštevanju pogodbenih obveznosti do obeh sofinancerjev (FŠO in LPŠ). Izbrani posamezniki - člani - ki niso člani SMAR pa bodo s tem uvrščeni v člansko alpinistično reprezentanco.

Podprti posamezniki (člani odprav) bodo deležni podpore v deležu sredstev prejetih od Fundacije za šport in Letnega programa športa MIZŠ (15% sredstev je namenjenih za kritje splošnih stroškov delovanja NPZ oz. športne panoge). Ker višina sredstev namenjenih za odprave ob zaključku razpisa (verjetno) še ne bo znana, bodo posamezniki podprti s točkami, katerih vrednost se bo določila ob podpisu pogodbe s Fundacijo za šport in MIZŠ. Člani odprav, ki gredo na pot v začetku leta, bodo odobrena sredstva prejeli šele, ko bo znana višina sofinanciranja.

Glavna kriterija pri izboru bosta cilj odprave, sposobnost članov realizirati zastavljeni cilj ter resnost članov pri organizaciji in izvedbi predhodnih akcij. Upoštevala se bo tudi logistična in finančna komponenta organizacije odprave, alpinistična aktivnost prijavljenih alpinistov v zadnjih letih ter resnost prispele prijave. Ponovno poudarjamo, da bomo upoštevali tudi (ne)resnost prijavljenih v zadnjih letih (prijave, realizacija in potek odprave, pošiljanje poročil, itn).


Na razpis se lahko prijavijo le registrirani alpinisti, člani PZS, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki. Obrazci s prilogami se oddajo po elektronski pošti alpinizem@pzs.si (obvezno vpišite geslo: prijava akcije KA PZS 2022 in zahtevajte potrditev prejema pošte) do petka, 4. februarja 2022, do 24:00 h. Obravnavane bodo samo pravočasno prispele, popolne in korektno pripravljene prijave. Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvršita do petka, 11. februarja 2022. Do konca februarja 2022 bo KA PZS podala predlog. V skladu s pričakovanimi prihodki bo KA PZS objavila rezultate izbora s predvideno okvirno finančno podporo.

POMEMBNO:
Zaradi nejasne situacije v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb koronavirusa, pri načrtovanju akcij v letu 2022 upoštevajte, da bodo za čas vaše načrtovane aktivnosti lahko določene omejitve ali celo prepovedi potovanja v posamezne države, kjer bo slabša epidemiološka slika. V prijavo obvezno navedite rezervne cilje, ki po kakovosti ne odstopajo bistveno od načrtovane glavne akcije.

Pri načrtovanju in kasneje pri realizaciji upoštevajte, da bo za posamezne države predhodno treba opraviti test na koronavirus, ki predstavlja dodaten strošek in lahko pomeni tudi časovni zamik od načrtovanega. Svetujemo, da letalske vozovnice zavarujete. Daljši bodo tudi časi za pridobitev vizuma za države, kjer je ta potreben.

Dodatne informacije: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS (matjaz.serkezi@pzs.si, 041 663 446), v času uradnih ur PZS.

Priloge:
DOC Prijavni obrazec za akcijo
DOC Prijavni obrazec za člane akcije
DOC Pogodba
DOC Poročilo akcije


Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec PZS
Oto Žan,
načelnik KA PZS