Foto Aleš Majerič

sobota, 22. april 2023

Na skupščini PZS 2023 o novem načinu financiranju vzdrževanja planinskih poti

Na redni letni skupščini Planinske zveze Slovenije (PZS) 22. aprila 2023 v Zgornji Polskavi so delegati planinskih društev soglasno potrdili poročila organov PZS za leto 2022 ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2024. Vodstvo je predstavilo nov način financiranja vzdrževanja planinskih poti in na to temo pred skupščino organiziralo tudi delavnico.

Na redni letni skupščini PZS se je v Kulturnem domu Zgornja Polskava zbralo 108 delegatov, sklepčnost je bila malce več kot 36 odstotna. Kulturni program pred začetkom skupščine so obogatili učenci OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, podružnica Zgornja Polskava. Himno je zapela Lena Leskovar. Planince iz vse Slovenije sta ob vznožju Pohorja ponosno pozdravila predsednica Planinskega društva Pohorje Zg. Polskava Marjana Brezovšek in župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.

192A0027
Predsednica Planinskega društva Pohorje Zg. Polskava Marjana Brezovšek (foto Aleš Majerič)

Delegati so potrdili vsa podana poročila, med njimi poročila organov PZS za leto 2022 (več v Letopisu za leto 2022), ter okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2024.

192A0058
Martin Šolar je uvodoma pozdravil delegate planinskih društev. (foto Aleš Majerič)

»Skoraj kjerkoli na naših poteh v gorah smo v letu 2022 zaznali vtis in občutke, kot da minulih dveh kovidnih let ne bi bilo. Veliko ljudi je bilo na poteh po naših gorah, koče so bile polne domačih in na turistično razvitih območjih tudi tujih planincev. V gore hodi vse več ljudi, vse več ljudi prihaja v naše kraje preživljat aktivne počitnice, praktično ni kraja, ki ne bi ponujal pohodniških oziroma planinskih doživetij. Po eni strani je prav tako, uspešno planinsko gospodarstvo oziroma dobro delovanje planinskih koč je tisto, kar načeloma daje dobre pogoje za razvoj planinske dejavnosti. A hkrati velik obisk prinaša probleme in pritiske na gorsko naravo, zaradi katerih se že srečujemo tudi z omejitvami. Te nam planincem mnogokrat niso najbolj všeč, a jih bomo morali sprejeti, če želimo ohraniti gorsko naravo, ne le za zanamce, ampak tudi za nas same, da bodo lahko naša gorniška doživetja še vedno bogata in polna zadovoljstva,« so bile uvodne besede podpredsednika PZS Martina Šolarja, ki je v govoru pohvalil vzpon članstva in uspehe različnih komisij zveze.

192A0155
Podpredsednik PZS Jožef Bobovnik  (foto Aleš Majerič)

Podpredsednik PZS Jožef Bobovnik je predstavil etični kodeks delovanja v športu. Planinska zveza Slovenije ima sprejet svoj Častni kodeks slovenskih planincev, ki pa se tekmovalnega športa samo dotakne. Ker etični kodeks OKS primerno ureja delovanje tekmovalnih športnih panog je vodstvo sklenilo, da ne PZS ne bo pripravila svojega kodeksa, ampak prevzema kodeks OKS tudi za interno rabo PZS za športno dejavnost. Skupščina je sprejela Etični kodeks delovanja v športu, ki ga je 1. 7. 2021 sprejela Skupščina OKS. Ta je podlaga za neposredno uporabo in zbirko temeljnih etičnih načel za delovanje na področju športov, ki delujejo v okviru PZS.

192A9951
Poučna delavnica pred skupščino (foto Aleš Majerič)

Pred skupščino je med predstavniki planinskih društev veliko zanimanja požela okrogla miza Financiranje vzdrževanja planinskih poti, ki so jo pripravili Matej Planko, Damjan Omerzu, Jure Brečko in Roman Ponebšek. Na njej je bil predstavljen sistem sofinanciranja vzdrževanja planinskih poti v letu 2023. PZS bo od Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport namreč prejela 400.000 evrov za vzdrževanje planinskih poti, ki jih bo namenila za vzdrževanje planinskih poti, za usposabljanje in opremo markacistov. Predstavili so tudi dokument Planinske poti - pregled stanja in smernice razvoja.

192A0072
(foto Aleš Majerič)

Naslednja priložnost za planinsko druženje bo Dan slovenskih planincev, ki s pestrim programom za planince vseh generacij, turne kolesarje in druge ljubitelje narave 10. junija 2023 vabi pred Planinski dom na Kalu.

Fotogalerija

Avtor: Hedvika Petkovšek