ponedeljek, 19. junij 2023

RAZPIS I Tabori v organizaciji alpinističnih klubov in odsekov 2023

Razpis je odprt za akcije od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 oz. do porabe načrtovanih sredstev.

Spoštovani,

Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za podporo taborov alpinističnih odsekov. Pozorno preberite vsebino razpisa in priloge.  

Zaradi omejitev pri izvedbi alpinističnih akcij v preteklem letu želi KA spodbuditi alpinistične odseke k organizaciji plezalnih taborov doma in v tujini. Zato bo KA odsekom, ki bodo v letu 2023 organizirali plezalne tabore, povrnila del stroškov. Dodatno bodo nagrajeni tabori, ki bodo organizirani s strani dveh ali več odsekov.  

KA bo za organizacijo taborov alpinističnih odsekov namenila 15.000 €.  

Pogoji za prijavo tabora:
 • najmanj 5 udeležencev tabora, ki so registrirani pri KA v letu 2023 in so člani odseka prijavitelja (v primeru tabora večih odsekov, velja 10 registriranih iz vseh odsekov),
 • vsi udeleženci tabora morajo biti člani odseka prijavitelja in imeti urejeno članarino pri PZS,
 • trajanje najmanj 3 dni oz. 2 noči,
 • opravljen najmanj 1 alpinistični vzpon na udeleženca tabora,
 • posamezni odsek lahko prijavi največ tri tabore, ki se bodo sofinancirali iz tega razpisa.  

Dolžnosti organizatorja:
 • oddaja prijave tabora najmanj 10 dni pred začetkom po elektronski pošti na alpinizem@pzs.si,
 • oddaja poročila na obrazcu v roku 10 dni od zaključka tabora s priloženimi računi v PDF, ki se glasijo na Planinsko zvezo Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana (davčna št.: SI62316133) in
 • oddaja izbora 10 plezalnih fotografij in kratke novice za objavo na spletni strani KA hkrati s poročilom na priloženem obrazcu.  

Podpora bo nakazana na osebni račun vodje tabora preko potnega naloga najkasneje do 31. 10. 2023. Dolžnost vodje je, da na e-naslov alpinizem@pzs.si vrne podpisan PDF potnega naloga, na katerega napiše številko osebnega računa (POMEMBNO: osebnega računa in ne računa društva, kluba, odseka)!  

Upravičeni stroški:
 • Nočenje.
 • Vstopnine.
 • Prevoz (gorivo, cestnine, vozovnice, trajekti ...).  

Višina podpore posameznega tabora znaša 75 % stroškov oz. do najvišjega zneska:
 • Slovenija: 100 €
 • Hrvaška: 200 €
 • Tujina: 500 €  

V primeru organizacije tabora s strani dveh ali več odsekov najvišji znesek velja za posamezni odsek. Finančna podpora bo nakazana odsekom v roku 10 delovnih dni od oddaje poročila.  

Razpis je odprt za akcije od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 oz. do porabe načrtovanih sredstev.  

Prijavo pošljite 10 dni pred začetkom akcije na alpinizem@pzs.si in navedite: naziv akcije, pogorje akcije, čas akcije, vodjo akcije, kontaktne podatke, reg. št. avtomobila in številko osebnega računa.  

POMEMBNO! Za vse udeležence taborov v tujini je predlagana članarina A PZS, saj le ta vrsta članarine nudi ustrezno zavarovanje za plezanje v tujini (stroški reševanja do 25 000 €). Članarina B in S+Š nista ustrezni zaradi nižjih zavarovalnih vsot (stroški reševanja do 6000 €). Članarino je možno nadgraditi na A članarino samo z doplačilom razlike na matičnem planinskem društvu.    

Oto Žan, načelnik KA PZS    

Priloga:
DOC OBRAZEC poročilo