petek, 5. december 2008

Zbor načelnikov – december 2008


Včeraj, 4. decembra 2008 je v kranjski mestni občini potekal volilni zbor načelnikov Komisije za alpinizem. Zbora se je udeležilo 24 načelnikov od 39 registriranih alpinističnih odsekov.

Zbor je potekal po naslednjem dnevnem redu:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije
  2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
  3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
  4. Poročilo o delu v letu 2008
  5. Finančno poročilo za leto 2008
  6. Plan dela za 2009
  7. Finančni plan za 2009
  8. Skupno poročilo KA v obdobju od 2005 do 2008
  9. Volitve načelnika in članov Komisije za alpinizem
  10. Razno

Sprejetje poročil in planov je potekalo po ustaljenem redu. Zataknilo pa se je pri volitvah, saj so se na razpis za člane KA prijavili samo štirje. Kandidata za načelnika ni bilo. Da bi kdorkoli prevzel vlogo načelnika se bivši člani KA niso strinjali. Razlog je v tem, da načelnik mora biti oseba, ki v slovenskem alpinističnem prostoru nekaj pomeni, kar pa v tem trenutku ni veliko alpinistov. Pokazalo se je tudi, da takšna oblika delovanja komisije, kjer je poleg načelnika še do devet članov ni konstruktivna in je zastarela. Časa za sestankovanja in neplodne debate ni, v poštev pridejo samo dejanja.

Tako je KA na včerajšnjih volitvah naredila korak naprej in izvolila vodstvo KA, ki bo stvar »zapeljalo« v to smer. Brez nepotrebnih dodatnih podkomisij in članov, kar se je v dosedanjem delu KA izkazalo za dobro in edino konstruktivno.

Zbor načelnikov je izvolil za načelnika KA Andreja Štremflja. Za vrhunski alpinizem bo skrbel še naprej Peter Mežnar, Tomo Česen je prevzel vzgojo in izobraževanje, ker Matjaž Šerkezi zaradi zaposlitve na PZS te funkcije ne more več opravljati. Branko Ivanek pa za tekmovalno ledno plezanje.

Zaradi uradnega razpisa in zadostitvi formalnosti je KA morala dati na glasovanje še prijavljene kandidate za člane KA. Tukaj je potrebno poudariti, da garnitura kandidatov ni bila popolna in bi v primeru razrešitve KA bilo stanje brezvladja, kar je za slovenski alpinizem lahko pogubno. Zbor je tako dodatno potrdil še Roka Dečmana (AO Celje - Matica), Mateja Kladnika (AO Kamnik) in Alena Marinoviča (Šaleški AO Velenje). Aleš Koželj (AO Kamnik) ni bil potrjen s strani zbora. Ker so omenjeni trije fantje pokazali interes za delo v KA jih bo sedanje vodstvo uporabilo predvsem za operativna dela.

Pred KA je ogromno dela. Kot prvo je potrebno pripraviti in sprejeti poslovnik in nov pravilnik KA. Dvigniti nivo znanja pri izpitih za alpinistične inštruktorje in nekaj »lepotnih« popravkov pri alpinistih.

Na alpinističnih kolektivih, predvsem naloga načelnikov odsekov je, da spodbujajo člane k registraciji, saj bomo zaradi upadanja lahko članstva izpadli iz sistema financiranja tako MŠŠ kot Fundacije za šport.

Druga naloga je informiranost članov odsekov. Komisija je poskrbela za vse moderne poti obveščanja od RSS do novičarske liste in elektronske pošte, katera lahko ob objavi vsakemu »prileti« v elektronski nabiralnik. Na načelnikih in alpinistih je, da poskrbijo za to.

»Ne spat in se zbudit samo takrat, ko ste »lačni«, saj bo v nasprotnem primeru »matica« z medom odšla. In potem se bo vsem kolcalo, tako kot se nam za Alpinističnimi razgledi. Samo »tega« ne bo mogoče digitalizirati in bodo šli tudi tisti vrtički, katere sedaj okopavate samo zase.


Matjaž Šerkezi