Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
sreda, 6. november 2013

Kategorizacija za leto 2013 - jesenski rok

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov/klubov - kandidate za kategorizacijo - prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2012/2013 (obdobje od 16. 11. 2012 do 15. 11. 2013) najkasneje do petka, 29. novembra 2013.

Prijave za kategorizacijo sprejemamo na Komisiji za alpinizem PZS izključno v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen13.

1) Upoštevalo se bo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in pripravljene v skladu s temi navodili.
2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.
3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu 'Pregled tur', ki je priložen.
3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.
3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.
3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec 'Ocene po raztežajih', v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.
4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

Obenem vam pošiljamo tudi obrazec 'Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika'.
Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.

Za kategorizacijo: Tadej Debevec

Miha Habjan, načelnik KA PZS


PRILOGE:
XLS Obrazec pregled tur (25,50 KB)
XLS Obrazec ocene po raztežajih (41,50 KB)
DOC Obrazec prvenstvene smeri (80,50 KB)
DOC Obrazec prijava kategoriziranega športnika (30 KB)