Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
petek, 3. april 2015

Kategorizacija za leto 2015 - pomladanski rok

Vse registrirane člane alpinističnih odsekov / klubov – kandidate za kategorizacijo – prosimo, da oddajo seznam alpinističnih tur v sezoni 2014/2015 (obdobje od 16. 04. 2014 – 15. 04. 2015) najkasneje do petka, 17. aprila 2015.

Prijave za kategorizacijo sprejemamo izključno v elektronski obliki na naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_pomlad15

1) Upoštevalo se bo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in pripravljene v skladu s temi navodili. 
2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo v tekočem letu registrirani alpinisti.
3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo, na obrazcu "Pregled tur", ki je priložen.
3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.
3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.
3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec »ocene po raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.
4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

Obenem vam pošiljamo tudi obrazec "Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika".

Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.

Pomembna opomba: Vsi kategorizirani športniki so dolžni po zakonu o športu vsako leto opraviti zdravniški pregled, ki je za njih brezplačen.

Kategorizirani športniki lahko brezplačno opravijo preventivni zdravstveni pregled na sledečih dveh lokacijah:

Center za medicino športa
Metelkova 9
Ljubljana
Ga. Vera Oblak
Tel: 01 300 82 90
vera.oblak@guest.arnes.si.

Zdravstveni dom Celje
Diagnostični center
Medicina dela prometa in športa
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Ga. Brigita Fižuleto
Tel.: 03 5434 419 (03 5434 417)
center.delo.sport@zd-celje.si

Izsek 43. člena iz Zakona o športu:

43. člen (zdravstveni pregledi)
»Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.«

 

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec

Miha Habjan, načelnik KA PZS

PRILOGE:
• XLS Obrazec pregled tur (25,50 Kb)
• XLS Obrazec ocene po raztežajih (35 Kb)
• DOC Obrazec prvenstvene smeri (80,50 Kb)
• DOC Obrazec prijava kategoriziranega športnika (216,50 Kb)