Kolumna
ponedeljek, 7. december 2015

Razpis za dodelitev štipendij športnikom iz socialno ogroženih okolij

Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij. Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom med štirinajstim in osemnajstim letom ter ločeno športnikom med 18. in 23. letom, ki živijo v skromnih gmotnih in socialnih razmerah.

Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom podpore športnikom in športnicam iz socialno šibkih okolij.

Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3. decembra 2015 sprejela Pravilnik Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom.

Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij.

Skupni obseg razpisanih sredstev tega razpisa je 50.000,00 EUR.

Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo:

  • Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.
  • Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let.

Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno pošiljko na naslov Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, s pripisom: Razpis Fundacije za športnike.

Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 14. december 2015.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na g. Aleša Šolarja, telefon 01 230 60 18, mobilni telefon 051 376 289 ali po e pošti na naslov ales.solar@olympic.si.

Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez www.olympic.si.

------------------------------
Priloge:
PDF Besedilo razpisa (441 kB)
PDF Pravilnik o razdeljevanju sredstev (383 kB)
PDF Obrazec za prijavo (334 kB)