Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
sreda, 17. januar 2018

Registracija alpinistov, alpinističnih pripravnikov in alpinističnih kolektivov za leto 2018

Načelnike alpinističnih kolektivov prosimo, da nam posredujete vse potrebne obrazce in v formatu kot je objavljeno ob razpisu!

Glede na soglasje načelnikov na zboru 7. december 2006 je KA sprejela sklep, da uvede članarino za registracijo za leto 2017 v višini 4,00 €, za kar bo vsakdo ob koncu leta prejel zbornik Slovenski alpinizem za obdobje 2017.

V letu 2018 bodo pri KA PZS registrirani alpinistični kolektivi in njihovi člani, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 • Alpinistične sekcije:
  • Najmanj 6 članov, od katerih mora biti vsaj en aktivni alpinistični inštruktor (ali gorski vodnik) in dva registrirana alpinista in
  • korektno izpolnjena poročila o delu in opravljenih vzponih,
  • članstvo v PZS.
 • Odseki in klubi:
  • Najmanj 10 članov, od tega najmanj 2 alpinistična inštruktorja (ali gorska vodnika), 3 registrirani alpinisti in 5 pripravnikov,
  • korektno izpolnjena poročila o delu in opravljenih vzponih,
  • članstvo v PZS.
 • Člani alpinističnih kolektivov:
  • Plačana članarina PZS za leto 2018,
  • Plačana članarina za registracijo za leto 2018 (4 €),
  • najmanj 10 opravljenih alpinističnih tur v letu 2017 in
  • med alpinisti, ki niso opravili potrebnih pogojev, so lahko na predlog odseka registrirani tisti člani odseka, ki aktivno sodelujejo pri delu kolektiva (vodje šol, veterani ...), za katerega naj se napiše kratka obrazložitev.Obrazce oddajte najkasneje do 5. februarja 2018, do 14. ure na elektronski naslov alpinizem@pzs.si (pod zadevo obvezno vpišite registracija 2018).

Registracijo za leto 2018 sprejemamo izključno v elektronski obliki.


Alpinistični kolektivi, ki v letošnjem letu ne bodo registrirani, ne bodo prejemali pošte. Pogoj za registracijo članov je registracija kolektiva. Neregistrirani alpinisti in alpinistični pripravniki ne bodo imeli pravice prijav na razpise KA PZS. Registracija je tudi pogoj za pristop k izpitom za alpinista ter za pristop k seminarjem in izpitom za alpinističnega inštruktorja.

Bodite pozorni na obrazce, ki so priloženi dopisu. Vse zahtevane podatke KA PZS potrebuje za vodenje evidence in prikaz alpinistične dejavnosti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter tako tudi posredno za pridobivanje sredstev.

Pomembno opozorilo: Kot vsa leta prej moramo v letu 2018 vse registrirane člane v okviru KA in KŠP prenesti v aplikacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo tudi izhodišče za pridobitev sredstev s strani države in občine posameznega odseka/kluba. Obvezna podatka sta tudi EMŠO registriranega in kraj rojstva. Zaradi tega je prenovljen obrazec, ki ga predpisuje OKS. Podatke bomo sprejemali izključno na priloženem obrazcu in z vpisanimi vsemi potrebnimi podatki.

V kolikor vseh podatkov ne bo in le ti ne bodo pravilni ali pomanjkljivi, takšen posameznik ne bo registriran!

Izpolnjene obrazce pošljite v obliki kot ste jih prejeli (NE PDF oblika) in v verziji, ki se odpira z Microsoft Office (NE Pages ali Open Office)!

Poleg obrazcev je potrebno poslati še:

 • PDF potrdilo o plačani članarini PZS za leto 2018 (potrdilo je skupno za vse člane kolektiva z žigom in podpisom matičnega PD / NE POŠILJAJTE ČLANSKIH IZKAZNIC), 
 • PDF kopijo potrdila o plačani registraciji KA za leto 2018 skupno za vse registrirane člane alpinističnega kolektiva (Denar za registracijo KA PZS za leto 2017 načelnik odseka nakaže na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za alpinizem, Dvorakova 9, 1001 Ljubljana, TR : SI56 6100 0001 6522 551 pri Delavski hranilnici, Sklic: SI00 11-5-5, s pripisom: registracija KA za 2018).

 

Alpinistični pozdrav!

Matjaž Šerkezi,
strokovni sodelavec
Miha Habjan,
načelnik KA