Kolumna
četrtek, 9. april 2020

Društva in samozaposlene v športu obravnava drugi paket za omilitev posledic koronavirusa

Ukrepe je možno koristiti tudi za društva in samozaposlene v športu, zato si preberite možnosti, ki so vam na voljo. Zakon bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020, nekatere ukrepe pa bo možno uveljavljati za nazaj, do 13. marca 2020.

Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, t. i. mega zakon, ki opredeljuje pomoči za omilitev gospodarskih posledic koronavirusa. Ukrepi zajemajo pomoči za kritje stroškov delavcev čakanju, določajo oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, krizni dodatek in ukrepe za samozaposlene in druge ukrepe.

Izpostavljamo naslednje ukrepe:
  • Nadomestilo za čakanje na domu in odsotnost z dela zaradi višje sile: Društva, ki imate zaposlene in ki jim je že bilo ali še bo odrejeno čakanje na domu, lahko pod določenimi pogoji uveljavljate povračilo izplačanih nadomestil. Enako velja za zaposlene, ki zaradi višje sile ne morejo opravljati dela (npr. varstvo otrok, če ne more zagotoviti varstva otrok na noben drug način, zahteva se individualna obravnava vsakega primera). V tem primeru je tudi oproščeno plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje. Nadomestilo znaša 80 % plače oz. najmanj minimalno plačo. Nadomestilo izplača delodajalec, ki nato refundira. Refundacija je enaka izplačilu nadomestila, do največ povprečne plače.
    Ključni finančni pogoj je, da bo društvo v prvem polletju 2020 imelo več kot 20 % nižje prihodke, kot v prvem polletju 2019 in da v drugem polletju 2020, ne bo višjih prihodkov za več kot 50 % glede na drugo polletje 2019. Nadomestilo se uveljavlja z vlogo na Zavod RS za zaposlovanje. Paziti je potrebno, da se ne zamudi predvidenih rokov. Posebej je potrebno izpostaviti, da v kolikor društvo ne bo izpolnjevalo pogojev o razliki prihodkov v polletjih 2019 in 2020, bo zavezano prejeta sredstva vrniti.

  • Delavci, ki delajo, so v mesecu aprilu in maju oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pripada pa jim neobdavčen krizni dodatek v višini 200 € za celomesečno prisotnost na delu. Dodatek je strošek delodajalca, na račun oproščenega plačila prispevkov za PIZ.

  • Temeljni dohodek za samozaposlene (velja za samostojen podjetnike oskrbnike koč, trenerje...) in oprostitev socialnih prispevkov za obdobje, od druge polovice marca (izjavo je potrebno oddati do konca aprila) do maja. Veljajo dodatni pogoji, vezani na upad prometa zaradi nezmožnosti opravljanja dejavnosti. Temeljni dohodek se uveljavlja z izjavo, ki se preko informacijskega sistema vloži na FURS.

  • Odlog plačevanja kredita: Društva, ki imate najete kredite, lahko na podlagi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, na banki uveljavljate odlog plačila kredita za 12 mesecev.

Zakon ne predpisuje ukrepov na področju rednega financiranja delovanja društev. Obstoječe pogodbe, ki jih imate sklenjene s financerji, načeloma ostajajo v veljavi. Pri načrtovanju aktivnosti upoštevajte, da lahko pri občinskih razpisih za letni program športa na lokalni ravni lahko pride do sprememb, zato spremljajte objave na spletnih straneh občin.

FURS opominja na plačilo obveznosti pred velikonočnimi praznikido 9. aprila je treba namreč poplačati vse davčne obveznosti, saj boste le tako upravičeni do ukrepov iz ZIUZEOP. FURS pa je izdal tudi dokument - Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa ter preglednico ukrepov v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je pripravil pregleden nabor ukrepov, kjer so ukrepi podrobneje predstavljeni. Objavljamo tudi preglednico Obrtne zbornice Slovenije (OZS). Oboje najdete med prilogama spodaj.

Podrobne informacije, vzorci odredb za čakanje na delo ipd. so zbrane na spletni strani CNVOS.

Prilogi:
PDF Interpretacija sprejetih interventnih ukrepov, ki med upravičence vključujejo subjekte s področju športa (pripravil OKS)
PDF Preglednica interventnih ukrepov (pripravil OZS) 


koronavirus_585_n