Kolumna

Legende slovenskega alpinizma
torek, 21. februar 2023

VABILO I Zbor načelnikov Komisije za alpinizem 2023

KOMISIJA ZA ALPINIZEM SKLICUJE ZBOR NAČELNIKOV, ki bo v sredo, 1. marca 2023, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, sejna soba Triglav)

KOMISIJA ZA ALPINIZEM SKLICUJE ZBOR NAČELNIKOV, ki bo v sredo, 1. marca 2023, ob 17. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, 1000 Ljubljana, sejna soba Triglav).

Dnevni red:
 1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije,
 2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
 3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
 4. poročilo o delu v letu 2022,
 5. finančno poročilo za leto 2022,
 6. plan dela za 2023 in 2024,
 7. finančni plan za 2023,
 8. razno.

Prosim, da se zbora zanesljivo udeležite oz. pisno pooblastite predstavnika iz svojega odseka ali kluba. Svojo udeležbo potrdite na e-naslov alpinizem@pzs.si

Oto Žan, načelnik KA PZS

Priloge:
 Sklic Zbora načelnikov KA PZS (149,39 Kb)
 Zapisnik Zbora načelnikov KA PZS 2022 (256,07 Kb)
 Poročilo o delu KA PZS 2022 (452,35 Kb)
 Program dela KA PZS 2023 (621,37 Kb)
 Program dela KA PZS 2024 (674,04 Kb)
 Finančni plan KA PZS 2023 in poročilo 2022 (131,48 Kb)


Vabljeni:

 • načelniki (namestniki) odsekov oz. klubov,
 • člani KA,
 • Jože Rovan, predsednik PZS,
 • Damjan Omerzu, generalni sekretar,
 • Kazimir Drašlar, predsednik Odbora alpinistov veteranov KA PZS.