Franci Savenc (foto Vladimir Habjan)

ponedeljek, 30. oktober 2023

Franci Savenc (1935-2023)

V 89. letu se je poslovil naš alpinistični kronist Franci Savenc. Svoje življenjsko poslanstvo je našel predvsem v informiranju množic, ki jih zanimajo gore. Kar dvajset let so izhajale njegove Alpinistične novice v Delu. Delal je kot sourednik revij doma in v tujini (tudi Planinskega vestnika), občasno je sodeloval pri izdaji planinskih knjig in zemljevidov ter bil aktiven na področju imenoslovja in izobraževanja.

Franci je bil do upokojitve profesor strokovnih predmetov na Srednji kemijski šoli v Ljubljani, sicer pa v mladosti alpinist pri AO Univerza (pozneje Akademski AO). Plezal je v naših gorah in v tujini, od katere se je najraje spominjal odprave v bolivijske Ande (Cordillera Real) leta 1964, ki je trajala kar štiri mesece in pol.

Pri Planinski zvezi Slovenije je ustanovil INDOK službo, katere namen je bil arhivirati vse podatke. Z napredkom tehnologije je, kljub letom, v katerih se je večina njegovih vrstnikov tega bolj otepala kot sprejemala, spoznal prihodnost spleta in večji potencial digitalnega arhiviranja planinskega arhiva za zanamce, kot ga je imela okorela INDOK. Tako je bil zadnje četrt stoletja najbolj znan kot idejni oče in glavni urednik spletišča Gore-ljudje, za katerega je skrbel praktično vsak dan, vse od decembra 1998, ko se je rodila njegova planinska domena. Od začetka šestdesetih let, ko se je začel ukvarjati z Alpinističnimi novicami do danes, je torej opravil kar okoli šestdeset let kronističnega staža, njegovim rednim in občasnim sodelavcem, pa bo v spominu ostala predvsem njegova neprecenljiva povezovalna vloga.

Dušan Škodič