Kolumna

Legende slovenskega alpinizma

Na Zboru načelnikov alpinističnih odsekov 2013, foto Tone Škarja

sreda, 20. marec 2013

Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov 2013 z veliko udeležbo

V sredo, 13. marca 2013, je v Domžalah potekal redni Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov, ki so se ga načelniki udeležili v velikem številu. Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA PZS še vedno ostajajo tri aktivnosti: vzgoja in izobraževanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov.

Načelnik komisije je Miha Habjan, njeni čani pa Alen Marinovič, Rok Dečman, Jasna Pečjak in Matej Kladnik. Glavne naloge KA PZS so izvajanje sklepov zbora načelnikov, usklajevanje in usmerjanje razvoja slovenskega alpinizma s poudarkom na vrhunskem alpinizmu, vodenje registra alpinističnih kolektivov in njihovih članov, pripravljanje in organiziranje različnih akcij z alpinistično vsebino, izvajanje različnih vrst alpinističnih usposabljanj ter podeljevanje nazivov strokovne usposobljenosti, predlaganje kandidatov za dosego statusa vrhunskega športnika s področja alpinizma, podeljevanje alpinističnih priznanj ter opravljanje drugih nalog s področja alpinistične aktivnosti.

KA_PZS_Zbor_alpinist_kolektivov_12_3_2013_foto_Tone_Skarja_DSC06068m
Načelnik Miha Habjan (na sredi), desno strokovni sodelavec KA PZS Matjaž Šerkezi in levo zapisnikarica Jasna Pečjak

Na zboru so pregledali delo v preteklem letu, realizirane sklepe z zadnjega zbora načelnikov, poročilo pa so tudi potridli. Načelnik Komisije za alpinizme PZS Miha Habjan je predstavil tudi načrte za 2013 in širše.
V letu 2013 načrtuje 4 redne seje komisije, po potrebi izredne ali dopisne seje ter en redni zbor načelnikov. Zbora načelnikov se udeležujejo načelniki vseh slovenskih alpinističnih kolektivov (odsekov, klubov, sekcij (preko 40)). Program dela alpinistične dejavnosti je ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, mladinsko reprezentanco (akcije), organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, tekmovalno ledno plezanje, vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani, promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, sprotno reševanje zadev na področju alpinistične dejavnosti, tesno sodelovanje s KOTG, predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih programov je v planu tudi nekaj novih akcij in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.

KA_PZS_Zbor_alpinist_kolektivov_12_3_2013_foto_Tone_Skarja_DSC06069m

Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti: vzgoja in izobraževanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Ob nedavnih, med alpinisti dobro sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter izvajanju procesov vzgoje in izobraževanja, ostaja glavna skrb KA razvoj, usmeritev in dolgo(kratko)ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. Poleg ustaljenih akcij KA si prizadevamo še dopolnitev organizirane plezalne aktivnosti predvsem za mlade perspektivne alpiniste.

Načelnik Miha Habjan je med polani še poudaril: »2013 in zlasti začetek 2014 bo v znamenju formalne združitve KA in KOTG, za kar po potrebno kar nekaj priprav in aktivnosti. Zaradi splošnega stanja v slovenski družbi in »pritiskov« ter (negativnih) sprememb pri podpori alpinizma s strani države bo potrebno nekaj prilagoditev v načinu in vsebini dela oz. delovanja KA (sistemske in kadrovske spremembe). KA PZS si želi in pričakuje večje sodelovanje z alpinističnimi odseki ali klubi. Ta je sedaj skoraj na mrtvi točki. Kje so razlogi in kako se da izboljšati sodelovanje? Tu bo potrebno napraviti nekaj potez, verjetno na obeh straneh. Dela je in bo veliko, zato bo KA v bližnji prihodnosti iskala nove člane, ki bodo pripravljeni aktivno sodelovati pri reševanju ter realizaciji obstoječih in novih projektov na področju alpinizma.«

Pripravila Zdenka Mihelič
Foto Tone Škarja